KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Pozvánka na workshop

Dovolujeme si pozvat všechny vážné zájemce a zkušené moodlisty a uživatele dalších aplikací typu virtuálních vzdělávacích prostředí z řad učitelů středních škol, kteří hledají další inspiraci a podporu pro používání počítačových aplikací podporujících spolupráci a komunikaci ve školním vzdělávání a kteří chtějí se o své zkušenosti a představy podělit s dalšími kolegy, na

dvoudenní workshop kombinovaný s přednáškami a on-line podporou

Učitelé v sítích

aneb

Síťová podpora pedagogických činností učitelů pro potřeby výuky na střední škole

 

číslo akreditace MŠMT ČR 14 223/2009-25-379

Termín:

Bude upřesněn

Místo konání:

Účastníci:

Brandýs nad Labem, Královická 915
Školicí a vzdělávací středisko Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Maximální počet 14 osob

Cena kurzu:

2600 Kč
na účet: 85236011/0100, Komerční banka, Praha 1
VS : 628110, do poznámky prosím uveďte celé jméno účastníka

Ubytování:

Přímo ve školicím středisku v nově vybudovaných studovnách s vlastní koupelnou
(cena: 350 Kč/noc bez snídaně)

Stravování:

Vlastní, případně po domluvě společné snídaně ve formě švédských stolů

Přihlášení:

Vyplnění elektronické přihlášky pod tímto odkazem.
Termín pro registraci včetně platby do 16. 8. 2010
Termín pro odhlášení: nejpozději do 31. 8. 2010 (odhlášení provedené do tohoto termínu – garance vrácení celé částky)

Bližší informace:

http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=349

Kontakt:

Viktor Fuglík, viktor.fuglik@pedf.cuni.cz

Lektoři

Miroslava Černochová (PedF UK v Praze)
Milan Černoch
Viktor Fuglík (PedF UK v Praze)
David Mudrák (PedF UK v Praze, Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci)
Stanislav Siňor (PedF UK v Praze)

Program

Ústřední myšlenkou workshopu je podpořit středoškolské učitele v efektivním a smysluplném používání síťových technologií jako podpory učení jejich žáků a každodenních pedagogických činností učitele a motivovat je k profesní spolupráci s kolegy v neformálních síťových komunitách. Cílem workshopu je:

O čem to nebude

Podmínka pro účast

Každý zájemce předloží ukázku své práce s využitím síťových aplikací, kterou už ověřil ve výuce se svými žáky. Popis této ukázky je součástí přihlášky na vzdělávací akci.

Časový rozvrh

První den


9:00 – 12:00

Úvod
Prezentace ukázek každého účastníka (1,5h)
Učení v sítích. Síťové aplikace ve školní praxi a v práci učitelů. Jak fungují síťové komunity učitelů (1,5h)

12:00 – 14:00

Oběd

14:00 – 18:30

Pokročilá témata týkající se Moodle (3h)
E-portfolia a možnosti využití Mahary pro hodnocení práce žáků (1,5h)

 

Večeře

 

Volná diskuse

Druhý den


9:00 – 12:00

Právní otázky – licence, ochrana osobních údajů (2h)
Pokročilá témata týkající se Moodle (1h)

12:00 – 13:00

Oběd

13:00 – 17:30

Pokročilá témata týkající se Moodle (3 h)
Aplikace pro síťování učitelů – spolupráce při tvorbě (1,5 h)
Závěr

© Praha UK PedF KITTV, 2019