Evropský školský projekt
Materiály, Informace, Pomoc

Evropský školský projekt je asociací podporující učitele i studenty při účasti v mnoha mezinárodních předem připravených výukových projektech využívajících technologie. Hlavním cílem je vzájemná komunikace, poznání a navázání přátelských vztahů mezi různými národy. Zároveň přináší podněty ke zkvalitnění a modernizaci výukových metod.

Hlavní koordinační centrum ESP, které spolupracuje s koordinátory v mnoha nejen evropských zemích, je na Pedagogické fakultě Amsterodamské univerzity.

V České republice ESP koordinuje Katedra informačních technologií a technické výchovy Karlovy univerzity v Praze, Pedagogické fakulty. Zde je možno získat bližší informace, případně zažádat o individuální členství v asociaci ESP (viz kontakt).


Basic Information

Hlavní Web

Projekty

Kontakt

28. ESP konference - 19-23. březen 2014, Bolzano, Itálie

27. ESP konference - 6-10. březen 2013, Bodegraven, Holandsko

26. ESP konference - 14-18. březen 2012, Haugesund, Norsko

25. ESP konference - 9-13. březen 2011, Helsingør, Dánsko
The contribution of the ESP honorary member Borivoj Brdicka

24. ESP konference - 3-7. březen 2010, Londýn, Velká Británie

23. ESP konference - 4-8. březen 2009, Tartu, Estonsko

22. ESP konference - 5-9. březen 2008, A Coruna, Španělsko

21. ESP konference - 7-11. březen 2007, Piešťany, Slovensko

20. ESP konference - 9-12. březen 2006, Amsterdam, Holandsko
zpráva národního koordinátora


©2009 IT KITTV UK PedF