Děcka u compaDěcka v rohu

E-Learning
Využití počítačových sítí ve výuce
 
Aktuality
Poslední aktualizace
Poslední aktualizace WWW stránek 28.3.2007

Logo E-gram

Obecné informace
Ač zkušenosti ve školách u nás už jsou poměrně bohaté, materiálů k problematice e-learning ve školní praxi, ač , publikovaných v českém jazyce příliš mnoho není. Konkrétní ukázky, hodnocení, modely, náměty pro práci, technologická řešení spíše objevíte v různých sbornících tuzemských a mezinárodních konferencí a seminářů věnovaných této problematice. Některé zkušenosti získané na PedF UK jsou popsány v publikacích:

  • BRDIČKA, B. Role internetu ve vzdělávání. Kladno : AISIS, 2003. ISBN 80-239-0106-0.
  • ČERNOCHOVÁ, M. Příprava budoucích eUčitelů na eInstruction. Kladno : AISIS, 2003. ISBN 80-239-0938-X.

Řadu materiálů pro české učitele nabízí i server TELMAE, který se rozvíjí na pracovišti KDF MFF UK v Praze pod vedením Doc.Dr.Zdeny Lustigové,CSc.

Ohromné množství materiálů ke studiu, k zamyšlení a k inspiraci pro pedagogickou práci ve škole však lze najít v současné době hlavně na Internetu v různých jazycích, zejména v angličtině. Doporučujeme seznámit se s publikací EU eLearning. Better eLearning for Europe. European commission, 2001. (http://www.know-2.org/k2docs/markswabey_17-06-03_15-01-53.pdf), jejíž strategie pro vzdělávání vycházejí z možností elearningu,