Děcka u compaDěcka v rohu

E-Learning
Využití počítačových sítí ve výuce
 
Aktuality
Poslední aktualizace
Poslední aktualizace WWW stránek 28.3.2007

Logo E-gram

Nutnými podmínkami pro školení tohoto modulu je nejméně jeden certifikovaný lektor, akreditace pro pořádání školení modulu P a splnění podmínek pro technické a programové vybavení střediska. Na webu garanta bude seznam certifikovaných školitelů.

Učebna

kvalitní tiskárna, dataprojektor, plošný skener

Hardware

PC – více než 800 MHz, RAM od 128MB, HDD od 20 GB, CD–ROM, zvukový a USB výstup, sluchátka s mikrofonem, digitální fotoaparát, digitální kamera 

pevné připojení k internetu, minimálně 256 kbit/s

Software

MS Office, příp. Open Office, PC Suite nebo EasyOffice

MS Explorer, příp. Mozilla, či jiný prohlížeč

SW na zpracování grafiky a tvorbu multimediálních výukových materiálů

SW na tvorbu WWW stránek

Základní podmínkou je, aby každý účastník školení měl k dispozici vlastní multimediální počítač (se sluchátky a mikrofonem) s připojením k Internetu