Děcka u compaDěcka v rohu

E-Learning
Využití počítačových sítí ve výuce
 
Aktuality
Poslední aktualizace
Poslední aktualizace WWW stránek 28.3.2007

Logo E-gram

Cíle modulu

Cílem modulu je seznámit učitele teoreticky i prakticky s možnostmi a různými podobami elearningu ve školní praxi využívajících možností počítačových sítí, a to jak z pohledu učitele, tak z pozice žáka, a umožnit učitelům prakticky si vyzkoušet vybrané prostředky ICT tak, aby byli připraveni podle svých potřeb a představ začlenit prvky elearningu do své výuky, navrhnout, připravit a v praxi se svými žáky/studenty ověřit svůj vlastní elearningový projekt.

Kurz se zaměří na:

  • vybrané technologie pro zajištění a podporu procesů předávání učebních materiálů, komunikace a spolupráce mezi účastníky výuky, zpětné vazby a hodnocení výsledků výuky a učení prostřednictvím počítačové sítě (LAN, Internetu)
  • práci s hotovými ukázkami připravenými v MOODLE a WebQuest pro výuku na ZŠ a SŠ
  • návrh a tvorbu materiálů a učebních aktivit s on-line podporou, kterou lze využít nejen k samostudiu, ale i ve školní výuce na ZŠ a SŠ

Modul je univerzální, je určen všem pedagogickým pracovníkům bez ohledu na jejich předmětovou specializaci (aprobaci), kteří se zajímají o integraci informačních a komunikačních technologií ve výuce a na podporu procesu učení s využitím počítačových sítí.