Děcka u compaDěcka v rohu

E-Learning
Využití počítačových sítí ve výuce
 
Aktuality
Poslední aktualizace
Poslední aktualizace WWW stránek 28.3.2007

Logo E-gram

Slovem e+Learning jsme se rozhodli označit širší pojetí elearningu pro každodenní potřeby školní praxe:

e+Learningem budeme rozumět učení, k jehož podpoře a v jehož průběhu žák používá počítačové sítě propojené s dalšími informačními a komunikačními technologiemi, umožňující žákovi sdílet ICT a různé informační zdroje a propojit komunity učících se s jejich učiteli, odborníky, konzultanty pro potřeby učení a poznávacích činností.

Naším cílem je aplikovat e+Learning jako přirozenou součást a podporu každodenní prezenční výuky ve škole. Klíčovou úlohu v tomto pojetí elearningu hrají jak učitel, tak žák:
  • předpokládá totiž aktivní, přemýšlivý a tvůrčí přístup učitele/učitelů k integraci technologií do edukace tak, aby žák skutečně poznával aktivně a konstruktivním způsobem
  • přispívá k rozvoji metakognitivních dovedností a strategií žáka autoregulovat proces poznávání
  • podporuje kolaborativní aktivity žáků a učitelů