Děcka u compaDěcka v rohu

E-Learning
Využití počítačových sítí ve výuce
 
Aktuality
Poslední aktualizace
Poslední aktualizace WWW stránek 28.3.2007

Logo E-gram

Školení

Školení jsou organizována kombinovanou formou: prezenčně a on-line prostřednictvím VLS (např. v MOODLE) v maximálně 12-členných skupinách. Lektoři by měli respektovat technologické podmínky škol, na nichž účastníci kurzu působí, a specifika pedagogických potřeb a oborových zaměření účastníků kurzu. V rámci kurzu budou vznikat různé modely elearningových projektů, které jejich autoři navrhnou a vytvoří tak, aby je mohli využít a ověřit v každodenní práci se svými studenty ve škole.

Na začátku kurzu všichni účastníci:

  • si zvolí téma z oboru, kterému bude jejich elearningový projekt věnován
  • se podrobně seznámí s HW a SW podmínkami a vybavením své školy tak, aby mohli ve svých projektech vhodně kombinovat dostupné a funkční technologie.
Pochopitelně, že elearningový projekt může a nemusí být vytvořen v některém z dostupných systémů (např.MOODLE, WebQuest), ale jeho technologické řešení musí vycházet z možností a služeb počítačových sítí.

Kontaktní osoby:

Miroslava Černochová (miroslava.cernochova@pedf.cuni.cz), Jiří Štípek (sirka.j@seznam.cz)