Děcka u compaDěcka v rohu

E-Learning
Využití počítačových sítí ve výuce
 
Aktuality
Poslední aktualizace
Poslední aktualizace WWW stránek 28.3.2007

Logo E-gram

Témata:

1. Vysvětlení pojmu e+learning jako označení učení s využitím počítačových sítí.
2. ICT podpora vybraných základních procesů k podpoře a organizaci výuky a učení.
3. Distribuce vzdělávacího obsahu v digitální formě: hotové ukázky a tvorba. Doporučení pro tvorbu vybraných typů učebních materiálů.
4. Metodika tvorby a hodnocení WebQuestu. Vytváření komunity autorů a uživatelů Webquestů mezi českými učiteli s využitím databáze webquestů.
5. Vybraná LMS/CLS pro podporu výuky a žákova procesu učení. Základy tvorby a využití MOODLE.
5. Návrh a tvorba vlastního elearningového projektu a jeho ověření ve školní praxi.
6. Závěrečná prácea její obhajoba.

16 hod prezenčně + 10 hod on-line + závěrečné setkání

Počet hodinFormaNázev moduluObsah modulu
8 hodin (celodenní školení)Prezenčně Úvod (1 hodina)

Základní pojmy. Principy.

Ukázky různých modelových situací a příkladů e-learningu, při němž se při učení používají jednak výuková CD a nesíťově orientované SW, jednak počítačové sítě popřípadě síťově orientovaná prostředí.

Ukázka (1 hodina)Ukázky různých projektů s využitím e-learningu ve školní praxi v českých školách.
Rozvoj základních dovedností nezbytných pro tvorbu vlastní e-learning aplikace (6 hodin)

Rozvoj praktických dovedností a osvojení základních činností nezbytných k

· práci se síťově orientovaným prostředím (virtuálně vzdělávacím prostředím) běžně dostupným učitelům ve škole (funkce a nástroje prostředí)

· zpracování digitálního zvuku (VAW)

· zpracování videonahrávek (MPEG)

· práci s hypertexty (tvorba WWW stránek)

· elektronické a/synchronní komunikaci mezi účastníky výuky prostřednictvím počítačové sítě

8 hodin (celodenní školení)prezenčněRozvoj základních dovedností pro tvorbu e-learning aplikace ve VLE (4 hodiny)Základy práce s MOODLE
Rozvoj základních dovedností pro tvorbu e-learning aplikace ve WebQuest (4 hodiny)Základy práce s WebQuest
10 hodinOn-lineSamostatná práce: Identifikace problému vhodného pro návrh a ověření vlastní vyučovací hodiny s využitím síťově orientovaného prostředí pro tvorbu a distribuci materiálů (4 hodiny)Výstup: Dokument s návrhem, který byl po konzultaci s lektory, doporučen k realizaci jako výukový e-learningový projekt ve škole

E-learningový výukový projekt (Návrh a ověření výukového e-learningového projektu ve škole)

výběr ze dvou možností: v LMS nebo soubor procesů a aktivit s využitím kombinace různých technologických řešení a Learning Objects (6 hodiny)

Výstup: Výukový e-learningový projekt pro potřeby výuky účastníka ve škole. Scénář. Výukové materiály.
Ověření. ve školní praxi

8 hodin

(celodenní školení)

PrezenčněObhajoba projektu

Prezentace výukového elearningového projektu a zkušeností s jeho aplikací ve školní praxi

(obsah, forma, technologické řešení, model interakcí, scénář, metodická dokumentace, další budoucnost projektu – rozvoj)