english version

FAKULTNÍ KOORDINÁTOR

Doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (proděkan pro zahraniční vztahy)
Telefon:  +420 221 900 238+420 221 900 238+420 221 900 329+420 221 900 329
e-mail: miroslava.cernochova@pedf.cuni.cz
Konzultační hodiny: úterý 12-13 (platí od 5.10.2013), středa 12-13 (platí od 5.10.2013)

Stanislava Vlčková (administrativní záležitosti)
Telefon:  +420 221 900 237+420 221 900 237
e-mail: stanislava.vlckova@pedf.cuni.cz


KOORDINÁTOŘI KATEDER
KATEDRA ANGLICKÉHO JAZYKA LITERATURY
Mgr. Marie Bojarová (marie.bojarova@pedf.cuni.cz)
Celetná 13

KATEDRA BIOLOGIE A ENVIRONMENTÁLNÍCH STUDIÍ
doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (vaclav.vancata@pedf.cuni.cz)
M.D.Rettigové 4

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA
PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D. (stanislav.stepanik@pedf.cuni.cz)
M.Rettigové 4

KATEDRA ČESKÉ LITERATURY
Doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. (ondrej.hnik@pedf.cuni.cz)
M.D.Rettigové 4

KATEDRA DĚJIN A DIDAKTIKY DĚJEPISU
Doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (jana.kepartova@pedf.cuni.cz)
M.D.Rettigové 4

KATEDRA FRANCOUZSKÉHO JAZYKA A LITERATURY
Dr. PhDr. Renáta Listíková (renata.listikova@pedf.cuni.cz)
M.D.Rettigové 4

KATEDRA GERMANISTIKY
PhDr.Tamara Bučková, Ph.D. (tamara.buckova@volny.cz)
Celetná 13

KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY
Prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. (stanislav.pechacek@pedf.cuni.cz)

KATEDRA CHEMIE A DIDAKTIKY CHEMIE
PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (martin.rusek@pedf.cuni.cz)
M.D.Rettigové 4

KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A TECHNICKÉ VÝCHOVY
Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. (bobr@cesnet.cz)
M.D.Rettigové 4

KATEDRA MATEMATIKY A DIDAKTIKY MATEMATIKY
Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. (darina.jirotkova@pedf.cuni.cz)
M.D.Rettigové 4

KATEDRA OBČANSKÉ VÝCHOVY A FILOZOFIE
Mgr. David Rybák, Ph.D. (david.rybak@pedf.cuni.cz)
M.D.Rettigové 4

KATEDRA PRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY
PhDr. Jana Stará, Ph.D. (jana.stara@pedf.cuni.cz), Doc. PhDr.Jana Uhlířová, CSc. (jana.uhlirova@pedf.cuni.cz)
M.D.Rettigové 4

KATEDRA PSYCHOLOGIE
Mgr. David Doubek, Ph.D. (david.doubek@pedf.cuni.cz)
Myslíkova

KATEDRA RUSISTIKY A LINGVODIDAKTIKY
PaedDr. Antonín Hlaváček (antonin.hlavacek@pedf.cuni.cz)
Celetná 13

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY
Mgr. Lenka Felcmanová, Ph.D. (lenka.felcmanova@pedf.cuni.cz, L.E.Felcmanova@seznam.cz)
M.D.Rettigové 4

KATEDRA PEDAGOGIKY
Doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. (prokopjura@volny.cz)
M.D.Rettigové 4

KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY
PaedDr. Marie Hronzová (marie.hronzova@pedf.cuni.cz)
M.D.Rettigové 4
Brandýs n. L., B036

KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY
Doc. Dr. Marie Fulková, Ph.D. (marie.fulkova@pedf.cuni.cz), Mgr. Helena Kafková, Ph.D. (helena.kafkova@gmail.com)
M.D.Rettigové 4

ÚSTAV VÝZKUMU A ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Mgr. Vít Šťastný (vit.stastny@pedf.cuni.cz)
Myslíkova

CENTRUM ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU
PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D. (miroslava.dvorakova@pedf.cuni.cz)
M.D.Rettigové 4


Pokyny pro fakultní koordinátory