KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Vstupní podmínky pro přijetí uchazeče ke studiu
studijního oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání
 

Mezi předpoklady pro přijetí ke studiu oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání náleží především dosažení příslušné úrovně znalostí a dovedností z oblasti informačních technologií v rozsahu středoškolského studia. Dále je předpokladem dosažení znalostí a dovedností získaných v předmětech matematika a fyzika s důrazem na celky související s informačními technologiemi, přičemž očekávaná úroveň odpovídá úrovni požadavků platných v daných oblastech pro školy poskytující všeobecné střední vzdělání.

Přijímací zkoušky do dvouoborového studia

Studijní obor Informační technologie se zaměřením na vzdělávání lze na Pedagogické fakultě UK v Praze studovat ve dvouoborové kombinaci, a to s obory:

Přijímací zkouška je písemná. Má charakter testu, v jehož rámci bude uchazeč odpovídat na otázky s výběrovou nebo tvořenou odpovědí a řešit úlohy. Orientuje se na ověření schopností logicky uvažovat a zjištění úrovně znalostí a dovedností v rozsahu středoškolského přehledu v oblasti informačních technologií a jejich aplikací, přičemž pro řešení úloh se předpokládá použití základního matematického aparátu.

Maximální počet za písemný test je 40 bodů.
Doporučená odborná literatura:

Učebnice matematiky, fyziky a IT pro střední školy gymnaziálního typu. Z publikací lze uvést například:

Ukázka přijímacího testu
© Praha UK PedF KITTV, 2018