KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

MEZINÁRODNÍ VĚDECKOVÝZKUMNÉ PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ NA KITTV

2002 - 2004 Projekt Comenuis Network ECOLE Comenius, Action 3 ECOLE 56063-CP-1-98-1-NO-COMENIUS-C31  
Název úkolu: European Collaborative Learning
Hlavní řešitel: Henk Sligte, SCO-Kohnstamm Institute for Educational Research University of Amsterdam, Holandsko
Odpovědný řešitel za ČR: Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D.
   
2001 - 2004 Projekt 5th framework School+ IST-2000-25162  
Název úkolu: More than a platform to build the school of tomorrow
Odpovědný řešitel za ČR: RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
   
2001 - 2003 Projekt SOCRATES Comenius, Comenius, Action 2 PROMISE 95041-CP-1-2001-1-DK-COMENIUS-C21  
Název úkolu: The project method in school projects through E-learning
Hlavní řešitel: Kirsten Anttila, University College Copenhagen & North Zealand, Dánsko
Odpovědný řešitel za ČR: Ing. Bořivoj Brdička
   
2000 - 2003 SITES Module 2  
Název úkolu: Second Information Technology in Education Study - Module 2
Hlavní řešitel: International Association for the Evaluation of Educational Achievement, USA
Odpovědný řešitel za ČR: Ing. Bořivoj Brdička
   
1999 - 2002 SOCRATES Curriculum Development  
Název úkolu: Project Master of Multimedia Education and Consulting - TripleM
Odpovědný řešitel za ČR: Ing. Irena Fialová, CSc.
   
1999 - 2001 Projekt SOCRATES Comenius, Action 3.1 TRANSPRO 56063-CP-1-98-1-No-Comenius-C31  
Název úkolu: Transnational educational projects using the project method and ICT in inservice-training for teachers
Odpovědný řešitel za ČR: Ing. Bořivoj Brdička
   
1999 - 2001 SOCRATES - Erasmus  
Název úkolu: Modul pro jednotný kreditní systém ECTS
Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
   
1998 - 2001 Projekt TEMPUS AQUA S_JEP 12045-97  
Název úkolu: Aplication-Oriented Retraining and Quality Assessment
Odpovědný řešitel za UK a kontraktor celého projektu: PhDr. Stanislav Siňor, CSc.
   
1998 - 2000 Projekt TEMPUS JEP 12327-97  
Název úkolu: Implementation of Telematics in Education
Odpovědný řešitel za UK: RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
   
1994 - 1995 Projekt TEMPUS JEP 3460  
Název úkolu: Information Technology in Teachers Education
Odpovědný řešitel za UK: PhDr. Stanislav Siňor, CSc.
   
1992 - 1995 Projekt TEMPUS JEP 2063  
Název úkolu: Development of University Level Training for Secondary School Teachers in the Use of Information Technology
Odpovědný řešitel za UK: RNDr. Miroslava Černochová, CSc.

MEZINÁRODNÍ VĚDECKOVÝZKUMNÉ PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ZA ÚČASTI PRACOVNÍKŮ KITTV

2004 - 2006 EU IST Call 4  
Název úkolu: CALIBRATE (Calibrating eLearning in Europe)
Odpovědný řešitel za ČR: Ing. Zdeněk Svoboda, CSc.
   
2004 Projekt FP6- SCHOOL-FORESIGHT SAS6-CT-2003-508865  
Název úkolu: School Foresight
Hlavní řešitel: Q-Plan S.A., Atény, Řecko
   
2002 - 2003 Projekt SOCRATES LINGUA2 100154-CP-1-2002-1-DE-Lingua-L2  
Název úkolu: Europäische Kinderplattform im Internet
Odpovědný řešitel za ČR : PhDr. Jan Danek, UK v Praze, PedF
   
   
1998 - 1999 Projekt TEMPUS Joint European Project MUDILT  
Název úkolu: Multimedia and Distance Learning for Teachers
Odpovědný řešitel: Doc.RNDr. Mikulecká,CSc. VŠP Hradec Králové
   
1996-1997 projekt SOCRATES Comenius, Action 3.2  
Název úkolu: European Dimension through Information Technology Education
Odpovědný řešitel: Prof. Dr. Arno Libotton, VUB Brusel, Belgie
   
1995 - 1996 Projekt PHARE RES  
Název úkolu: Počítač ve výuce základní školy
Odpovědný řešitel: RNDr. Karel Vosátka, CSc., FEL ČVUT Praha
   
1994 - 1995 Mezivládní projekt ESHAL  
Název úkolu: Public Administration.
Odpovědný řešitel: Dr. Jana Švecová, CSc., ÚRVŠ UK Praha
© Praha UK PedF KITTV, 2021