KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

PaedDr. Eva Battistová

Garant elektronického zápisu pro KITTV

Konzultační hodiny: Pondělí 11:00 - 12:00
Telefon: +420 221 900 141
e-mail: eva.battistova@pedf.cuni.cz

© Praha UK PedF KITTV, 2018