KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.

Vedoucí katedry

Konzultační hodiny: Pondělí 13:30 - 14:15
Telefon: +420 221 900 235
e-mail: vladimir.rambousek@pedf.cuni.cz

© Praha UK PedF KITTV, 2017