KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.

Vedoucí katedry

Konzultační hodiny: Úterý 10:00 - 11:00
Telefon: +420 221 900 235
e-mail: vladimir.rambousek@pedf.cuni.cz

© Praha UK PedF KITTV, 2018