KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

PhDr. Jakub Lapeš


Konzultační hodiny: ve zk. období dle dohody e-mailem
Telefon: +420 221 900 239
e-mail: jakub.lapes@pedf.cuni.cz
 
© Praha UK PedF KITTV, 2018