KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Volitelné předměty - společný základ

Kód Název/Anotace (SIS) Sem Typ předmětuRozsah Kredity Ukončení
Sylabus ONUZ19V207 ONUZ19V207 Sylabus ONUZ19V207 - Počítač ve vzdělávání Počítač ve vzdělávání 0. nepovinný 0/2 4 Z
ONUZ19V209 Sylabus ONUZ19V209 - Využití mobilních dotykových technologií ve výuce Využití mobilních dotykových technologií ve výuce 0. nepovinný 0/2 4 Zk
ONUZ19V210 Sylabus ONUZ19V210 - Využití interaktivních technologií ve výuce Využití interaktivních technologií ve výuce 0. nepovinný 0/2 4 Zk
Sylabus ON2319V01 ON2319V01 Sylabus ON2319V01 - Vzdělávací technologie v práci učitele Vzdělávací technologie v práci učitele 0. nepovinný 2/0 4 Z
Sylabus OBUZ19V202 OBUZ19V202 Sylabus OBUZ19V202 - Zpracování a prezentace elektronických dokumentů Zpracování a prezentace elektronických dokumentů 1. nepovinný 0/2 4 KZ
Sylabus OBUZ19V203 OBUZ19V203 Sylabus OBUZ19V203 - Grafika na počítači Grafika na počítači 2. nepovinný 0/2 4 KZ
Sylabus OBUZ19V204 OBUZ19V204 Sylabus OBUZ19V204 - Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek 3. nepovinný 0/2 4 KZ
OBUZ19V205 Sylabus OBUZ19V205 - Zpracování dat v cloudu Zpracování dat v cloudu 4. nepovinný 0/2 4 KZ
OKBUV19205 Sylabus OKBUV19205 - Zpracování dat v cloudu Zpracování dat v cloudu 4. nepovinný 12 4 KZ

Studijní program B7507: Specializace v pedagogice
Studijní obor : Společný základ pro obory se zaměřením na vzdělávání, pedagogiku a speciální pedagogiku
 

© Praha UK PedF KITTV, 2021