KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Volitelné předměty - společný základ

Kód/Sylabus Název/Stručná anotace (SIS) Sem Typ předmětuRozsah Kredity Ukončení
Sylabus OBUZ19V202 OBUZ19V202 Sylabus OBUZ19V202 - Zpracování a prezentace elektronických dokumentů Zpracování a prezentace elektronických dokumentů 1. nepovinný 0/2 4 KZ
Sylabus OBUZ19V203 OBUZ19V203 Sylabus OBUZ19V203 - Grafika na počítači Grafika na počítači 2. nepovinný 0/2 4 KZ
Sylabus OBUZ19V204 OBUZ19V204 Sylabus OBUZ19V204 - Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek 3. nepovinný 0/2 4 KZ
OBUZ19V205 Sylabus OBUZ19V205 - Zpracování dat v cloudu Zpracování dat v cloudu 4. nepovinný 0/2 4 KZ
OKBUV19205 Sylabus OKBUV19205 - Zpracování dat v cloudu Zpracování dat v cloudu 4. nepovinný 12 4 KZ

Studijní program B7507: Specializace v pedagogice
Studijní obor : Společný základ pro obory se zaměřením na vzdělávání, pedagogiku a speciální pedagogiku
 

© Praha UK PedF KITTV, 2017