KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Studium v oblasti pedagogických věd 

Učitelství odborných předmětů - Učitelství praktického vyučování - Učitelství odborného výcviku

 

© Praha UK PedF KITTV, 2022