KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Studijní plán oboru Informační a komunikační technologie - magisterské studium

Semestr Studijní plán oboru Informační a komunikační technologie - magisterské studium

VII

 Sylabus ON2319701 ON2319701 
Sylabus ON2319701 - Didaktika ICT 01 Didaktika ICT 01
1/1 Z, Zk 2k
 Sylabus ON2319703 ON2319703 
Sylabus ON2319703 - Edukační technologie Edukační technologie
2/1 Z, Zk 4k
 Sylabus ON2319702 ON2319702 
Sylabus ON2319702 - Tvorba didaktických materiálů Tvorba didaktických materiálů
1/1 KZ 2k
 ON2319704 
Sylabus ON2319704 - Edumetrie a ICT Edumetrie a ICT
1/1 KZ 2k
 

VIII

 Sylabus ON2319801 ON2319801 
Sylabus ON2319801 - Didaktika ICT 02 s ICT ve vzdělávání Didaktika ICT 02 s ICT ve vzdělávání
1/1 Z, Zk 2k
 Sylabus ON2319802 ON2319802 
Sylabus ON2319802 - Didaktika ICT 03 s reflexí praxe Didaktika ICT 03 s reflexí praxe
0/1 Z 1k
 Sylabus ON2319804 ON2319804 
Sylabus ON2319804 - Propedeutické programovací jazyky Propedeutické programovací jazyky
1/1 Z, Zk 2k
 Sylabus ON2319807 ON2319807 
Sylabus ON2319807 - Pedagogická praxe I. Pedagogická praxe I.
/ Z 2k
 Sylabus ON2319805 ON2319805 
Sylabus ON2319805 - Statistické zpracování dat Statistické zpracování dat
1/1 KZ 2k
 ON2319806 
Sylabus ON2319806 - Pedagogický výzkum Pedagogický výzkum
1/1 KZ 2k

IX

 Sylabus ON2319901 ON2319901 
Sylabus ON2319901 - Didaktika ICT 04 - e-learning ve vzdělávání Didaktika ICT 04 - e-learning ve vzdělávání
1/1 Z, Zk 3k
 Sylabus ON2319902 ON2319902 
Sylabus ON2319902 - Didaktika ICT 05 s reflexí praxe Didaktika ICT 05 s reflexí praxe
1/1 KZ 2k
 Sylabus ON2319903 ON2319903 
Sylabus ON2319903 - Autorské systémy a prostředí Autorské systémy a prostředí
1/1 Z, Zk 2k
 Sylabus ON2319904 ON2319904 
Sylabus ON2319904 - Pedagogická praxe 02 Pedagogická praxe 02
/ Z 2k
 

X

 Sylabus ON2319001 ON2319001 
Sylabus ON2319001 - Didaktický software a informační zdroje Didaktický software a informační zdroje
1/1 Z, Zk 2k
 ON2319002 
Sylabus ON2319002 - Datové a informační prostředí školy Datové a informační prostředí školy
1/1 Z 2k
 Sylabus ON2319003 ON2319003 
Sylabus ON2319003 - Správa technických a síťových systémů Správa technických a síťových systémů
1/1 KZ 2k
 Sylabus ON2319004 ON2319004 
Sylabus ON2319004 - Robotizace a řízení procesů Robotizace a řízení procesů
1/1 Z, Zk 2k
 ON2319005 
Sylabus ON2319005 - Školní experimentální systémy Školní experimentální systémy
1/1 Z, Zk 2k
 

 

© Praha UK PedF KITTV, 2018