KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Studijní plán oboru Informační a komunikační technologie - magisterské studium

Kód Název/Anotace (SIS) Sem Typ předmětuRozsah Kredity Ukončení
Sylabus ON2319701 ON2319701 Sylabus ON2319701 - Didaktika ICT 01 Didaktika ICT 01 7. povinný 1/1 2 Z, Zk
Sylabus ON2319703 ON2319703 Sylabus ON2319703 - Edukační technologie Edukační technologie 7. povinný 2/1 4 Z, Zk
Sylabus ON2319702 ON2319702 Sylabus ON2319702 - Tvorba didaktických materiálů Tvorba didaktických materiálů 7. povinně volitelný 1/1 2 KZ
ON2319704 Sylabus ON2319704 - Edumetrie a ICT Edumetrie a ICT 7. povinně volitelný 1/1 2 KZ
Sylabus ON2319801 ON2319801 Sylabus ON2319801 - Didaktika ICT 02 s ICT ve vzdělávání Didaktika ICT 02 s ICT ve vzdělávání 8. povinný 1/1 2 Z, Zk
Sylabus ON2319802 ON2319802 Sylabus ON2319802 - Didaktika ICT 03 s reflexí praxe Didaktika ICT 03 s reflexí praxe 8. povinný 0/1 1 Z
Sylabus ON2319804 ON2319804 Sylabus ON2319804 - Propedeutické programovací jazyky Propedeutické programovací jazyky 8. povinný 1/1 2 Z, Zk
Sylabus ON2319807 ON2319807 Sylabus ON2319807 - Pedagogická praxe I. Pedagogická praxe I. 8. povinný / 2 Z
Sylabus ON2319805 ON2319805 Sylabus ON2319805 - Statistické zpracování dat Statistické zpracování dat 8. povinně volitelný 1/1 2 KZ
ON2319806 Sylabus ON2319806 - Pedagogický výzkum Pedagogický výzkum 8. povinně volitelný 1/1 2 KZ
Sylabus ON2319901 ON2319901 Sylabus ON2319901 - Didaktika ICT 04 - e-learning ve vzdělávání Didaktika ICT 04 - e-learning ve vzdělávání 9. povinný 1/1 3 Z, Zk
Sylabus ON2319902 ON2319902 Sylabus ON2319902 - Didaktika ICT 05 s reflexí praxe Didaktika ICT 05 s reflexí praxe 9. povinný 1/1 2 KZ
Sylabus ON2319903 ON2319903 Sylabus ON2319903 - Autorské systémy a prostředí Autorské systémy a prostředí 9. povinný 1/1 2 Z, Zk
Sylabus ON2319904 ON2319904 Sylabus ON2319904 - Pedagogická praxe 02 Pedagogická praxe 02 9. povinný / 2 Z
Sylabus ON2319001 ON2319001 Sylabus ON2319001 - Didaktický software a informační zdroje Didaktický software a informační zdroje 10. povinný 1/1 2 Z, Zk
ON2319002 Sylabus ON2319002 - Datové a informační prostředí ąkoly Datové a informační prostředí ąkoly 10. povinně volitelný 1/1 2 Z
Sylabus ON2319003 ON2319003 Sylabus ON2319003 - Správa technických a sí»ových systémů Správa technických a sí»ových systémů 10. povinně volitelný 1/1 2 KZ
Sylabus ON2319004 ON2319004 Sylabus ON2319004 - Robotizace a řízení procesů Robotizace a řízení procesů 10. povinně volitelný 1/1 2 Z, Zk
ON2319005 Sylabus ON2319005 - ©kolní experimentální systémy ©kolní experimentální systémy 10. povinně volitelný 1/1 2 Z, Zk

 

© Praha UK PedF KITTV, 2021