KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Doktorandi KITTV

Akademický rok 2018/2019

Doktorandi v oboru pedagogika se zaměřením na didaktiku informační a technické výchovy

Řazeno podle školitele

PhDr. Josef Procházka, Ph.D.

doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.

PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.

Vysvětlivky: PF - prezenční forma studia
  SDZ - vykonaná státní doktorská zkouška
© Praha UK PedF KITTV, 2019