KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Grantová agentura ČR

2012 - 2013   Grant GA ČR - P407/12/1541  
Název úkolu: Informačně technologické kompetence dětí a jejich rozvoj na základních školách
Odpovědný řešitel:

doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.

Řešitelé:

PhDr. Josef Procházka, Ph.D., PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.

 

2003 - 2006 Grant GA ČR - 403/03/D003 zč.: 201064

 
Název úkolu: Analýza informační gramotnosti VŠ studentů a metodika evaluace jejich výstupní úrovně
Odpovědný řešitel: PhDr. Jiří Leipert, Ph.D.
Garant:

doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.

© Praha UK PedF KITTV, 2021