KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Grantová agentura UK

2013 - 2014 GAUK č. 382413  
Název úkolu: Pojmové mapy ve vzdělávání
Odpovědný řešitel: Mgr. Petra Vaňková
   
2011 - 2012 GAUK č. 377711  
Název úkolu: Edukační robotika ve vzdělávání budoucích učitelů ICT
Odpovědný řešitel: Mgr. Daniel Tocháček
   

2005 - 2006 (s možností pořádat kurzy až do 2008) GAUK

 
Název úkolu: Profesní vzdělávání učitelů na Univerzitě Karlově v Praze, 349-1-B237409 Inovace ve výuce technické výchovy
Odpovědný řešitel: Doc. Ing. Milan Křenek, CSc.
   
2000 - 2002 GAUK 2000 - 285/2000/A INF/PedF (2x prodlouženo po obhajobě)  
Název úkolu: Podpora aktivních metod a forem vzdělávání a přípravy učitelů v podmínkách informační společnosti prostřednictvím ICT
Odpovědný řešitel: Ing. Irena Fialová, CSc.
   
1999 - 2001 GAUK 99 - 205/1999/A INF/PedF (2x prodlouženo po obhajobě)  
Název úkolu: Využití informačních technologií při výuce učitelů technické výchovy
Odpovědný řešitel: Ing. Dagmar Polášková
   
1998 - 2000 Grant GAUK 98 - 333/1998/A INF/PedF (2x prodlouženo po obhajobě)  
Název úkolu: Vývoj a ověření modelu distančního vzdělávání v oblasti informačních technologií na bázi současných možností sítě Internet.
Odpovědný řešitel: RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
   
1998 - 2000 Grant GAUK 98 - 332/1998/A INF/PedF (2x prodlouženo po obhajobě)  
Název úkolu: Tvorba a ověření nové koncepce přípravy studentů pedagogických fakult pro zabezpečení moderní informační výchovy v podmínkách ZŠ
Odpovědný řešitel: PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
   
1995 - 1997 Grant UK Praha - 63/1995 - (2x prodlouženo po průběžné obhajobě)  
Název úkolu: Distanční vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti IT
Odpovědný řešitel: PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
   
1995 - 1997 Grant UK Praha - U855 - (2x prodlouženo po průběžné obhajobě)  
Název úkolu: Encyklopedické databáze a kriteriální diagnostický systém jako prostředek profesní reflexe učitelů
Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Novák
   
© Praha UK PedF KITTV, 2021