KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

REZORTNÍ VÝZKUM MŠMT ČR

2000 Rezortní výzkum MŠMT ČR TELMAE  
Název úkolu: Telematics Applications in Education
Odpovědný řešitel: Doc.RNDr.Zdena Lustigová,CSc., UK v Praze, MFF
   
1998 Rezortní výzkum MŠMT ČR - RS 98014-98  
Název úkolu: Aktuální stav a možnosti transformace péče ve školských zařízeních pro náhradní výchovu.
Odpovědný řešitel: PaedDr. Jan Toman, DÚM Praha 4
   
1996 Grant Ex Tra MŠMT ČR - P-391/67  
Název úkolu: Edukačně rekvalifikační program pro mládež umístěnou ve speciálních zařízeních
Odpovědný řešitel: PaedDr. Jan Toman, DÚM Praha 4
   
1995 Grant Ex Tra MŠMT ČR - C070  
Název úkolu: Sobotní škola zavádění informačních technologií do výuky 
Odpovědný řešitel: PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
   
1995 Grant Ex Tra MŠMT ČR - P-532/71  
Název úkolu: Centrální evidence svěřenců sítě speciálně výchovných zařítení
Odpovědný  řešitel: PaedDr. Jan Toman, DÚM Praha 4
   
 
   
   
   
© Praha UK PedF KITTV, 2021