KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

DALŠÍ DOMÁCÍ PROJEKTY

2001 - 2003 Projekt eDIHO  
Název úkolu: Education via Internet for Long Term Hospitalised Children
Odpovědný  řešitel: RNDr. Miroslava Černochová, CSc., UK v Praze, PedF
   
1997 - 1998 Grant International Higher Education Support Program  
Název úkolu: VIK
Odpovědný  řešitel: RNDr. Stanislav Zelenda,  KDF MFF UK Praha
   
© Praha UK PedF KITTV, 2021