KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Upozornění pro studující na katedře ITTV Pedagogické fakulty UK v Praze
na důsledky nedodržování a nerespektování právních a etických norem při plnění studijních povinností

V Praze dne 1.10.2007

doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
vedoucí katedry ITTV

 

© Praha UK PedF KITTV, 2021