KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

MicroSoft Developer Network Academic Aliance

Pro studenty katedry informačních technologií a technické výchovy PedF UK v Praze byla zakoupena licence v rámci licenčního programu MicroSoft Developer Network Academic Aliance (MSDN AA) firmy Microsoft určeného pro školy.

V rámci licenčního programu MSDN AA je umožněno studentům pracoviště, jež licenci zakoupí, získávat zdarma vybraný software produkovaný firmou Microsoft. Vstupní podmínkou pro přístup k softwaru a jeho využívání je u studentů účast ve studijních předmětech, ve kterých jsou používány produkty firmy Microsoft. Přístup k software je potom garantován studentům po celou dobu platnosti licence. Licenční čísla vygenerovaná pro jednotlivé produkty nemají omezenou platnost, takže software je podle této licence možno používat i po skončení studia, kdy však již nemá student právo ke stahování aktualizací a generování nových licenčních čísel.

Úplný seznam software, který je v rámci licence MSDN AA studentům k dispozici ke stažení, je zveřejněn na stránkách licenčního programu na webu firmy Microsoft (adresa viz níže). Z nejžádanějších produktů jsou to především aktuální operační systémy (Vista, XP, 2003 Server) a vývojářské nástroje (Visual Studio 2005, Visual Studio 2008). Některé produkty jsou přístupné v trial verzích (Team fundation server). Součástí licence není žádná verze balíku Office, kromě produktu MS Access.

Pro studenty katedry informačních technologií a technické výchovy PedF UK v Praze jsou zpřístupněny všechny produkty, které jsou v české verzi, a též některé vybrané produkty v anglické verzi. Pokud hledaný produkt nenajdete v dostupných produktech, kontaktujte správce licence katedry.

Další informace:

Správce licence: PhDr. Jiří Leipert, Ph.D.
Kontaktní email: jiri.leipert@pedf.cuni.cz
© Praha UK PedF KITTV, 2022