KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

FAQ a jak na to

Kdo může SW získat a používat

Získávání licencí a SW je vázáno na katedru KITTV. Všem studentům a pracovníkům katedry jsou automaticky vytvářeny účty na stránkách E-Academy, což je webové rozhranní pro získávání licencí a SW. Jednoduše, pokud se účastníte výuky na KITTV, pak máte možnost získávat SW a licence z porgramu MSDN AA. Přesný postup naleznete v dalších dokumentech (Registrace, Jak získat SW a licence).

Jsou licence platné stále i po skončení mého studia?

Ano. Licence získané z licenčního programu MSDN AA jsou plnohodnotné licence a mají neomezenou platnost. SW získaný pomocí programu MSDNA AA je možno používat a instalovat i po skončení studia. Není však již možno generovat nová licenční čísla a získávát aktualizace (automatické aktualizace např. v OS samozřejmě fungují).

Na co můžu SW získaný v MSDN AA používat

SW získaný v licenci MSDN AA je primárně určen pro studijní účely a testování produktů firmy Microsoft. Je ale možné tento SW používat i pro Vaši běžnou práci. Studenti se nejčastěji ptají na možnost instalace a používání operačních systémů z licence MSDN AA. Podle licence MSDN AA můžete mít na svém domácím počítači nainstalován například operační systém Windows XP SP2, protože tento systém potřebujete pro provoz například vývojářského prostředí Visual Studio 2005. Zároveň ale můžete mít na stejném stroji nainstalované Vaše zakoupené Office a s nimi běžně pracovat.

Jak si nainstaluji SW stažený ve formátu .ISO

Soubory ISO (tzv. image) lze bez problémů vypálit na běžné (odpovídající) nosiče dat CD a DVD. Pokud nechcete SW vypalovat, můžete soubory ISO připojit k počítači jako virtuální optické mechaniky. Jako příklad je možno uvést Virtual CloneDrive, který je k dispozici v českém jazyce.

Co mám dělat, pokud chci získat další SW produkty?

Nejdříve si na stránkách MSDN AA ověřte, zda produkt, o který se zajímáte, je obsažen v licenci MSDN AA (pod tuto licenci například nespadá MS Office = WORD, EXCEL, POWERPOINT atd.). Pokud produkt do licence spadá, kontaktujte správce licence Mgr. Miloše Prokýška (milos.prokysek@pedf.cuni.cz) a produkt Vám bude uvolněn. Jedná se především o méně využívané nástroje a jiné jazykové verze SW. Některé verze SW bohužel nejsou v licenci obsaženy (např. OS Windows Vista je aktuálně (leden 2008) k dispozici pouze ve verzi Business).

Co mám dělat, pokud jsem narazil/a na jiný problém?

Než budete podnikat jakékoliv pokusy o kontaktování správce licence, tak si POŘÁDNĚ přečtěte všechny návody a doplňkové materiály včetně této části (FAQ a jak na to). Poté se pokuste zeptat kolegů, kteří již systém pro správu licencí používají. Pokud ani toto nepomůže, kontaktujte správce licence (Mgr. Miloš Prokýšek) pomocí emailu prokysek@pf.jcu.cz. Správce licence si vyhrazuje právo zodpovědět pouze smysluplné dotazy, a řešit pouze problémy, které nelze vyřešit pomocí stávajících materiálů a návodů. Správce licence rovněž nebude odpovídat na dotazy týkající se instalace a fungování jednotlivých SW produktů (pokud se mu nebude chtít :-))

© Praha UK PedF KITTV, 2021