KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Zadání diplomových, bakalářských a závěrečných prací

Bakalářské, diplomové práce

Na základě Opatření děkana č. 22/2014 budou zadání BcP a DP realizována prostřednictvím SIS.

Závěrečné práce – DPS

Učitelství odborných předmětů

Učitelství odborného výcviku

Učitelství praktického vyučování

Závěrečné práce – studium k rozšíření odborné kvalifikace

Informační a komunikační technologie

© Praha UK PedF KITTV, 2021