KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Přijímací řízení pro rok 2019/2020
Souhrnné informace o moľnosti bakalářského a navazujícího magisterského studia realizovaného Katedrou informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Na katedře informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy lze studovat bakalářské a navazující magisterské studijní obory zaměřené na informační technologie v jednooborové, nebo dvouoborové variantě.

Bakalářské tříleté studium
Studijní program B 7507 Specializace v pedagogice

Jednooborové studium
prezenční i kombinované studium

Dvouoborové studium
pouze prezenční studium

Informační  technologie
se zaměřením na vzdělávání

 

Informační  technologie
se zaměřením na vzdělávání

Podrobné podmínky přijímacího řízení a seznam termínů v informačním systému fakulty

Navazující magisterské dvouleté studium
Studijní program N7504

Jednooborové studium
pouze kombinované studium

Dvouoborové studium
pouze prezenční studium

Učitelství VVP pro Z© a S©
Informační a komunikační technologie

Učitelství VVP pro Z© a S©
Informační a komunikační technologie

© Praha UK PedF KITTV, 2020