KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Studium k rozšíření odborné kvalifikace

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ - Informační a komunikační technologie (podrobné informace)

Podrobné informace

© Praha UK PedF KITTV, 2019