KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Jednooborové navazující kombinované magisterské studium - ICT

Kód/Sylabus Název/Stručná anotace (SIS) Sem Typ předmětuRozsah Kredity Ukončení
OKN2319711 Sylabus OKN2319711 - Didaktika ICT 01  Didaktika ICT 01 1. povinný 16 5 Z, Zk
Sylabus OKN2319712 OKN2319712 Sylabus OKN2319712 - Technické výukové prostředky Technické výukové prostředky 1. povinný 14 3 Z, Zk
Sylabus OKN2319713 OKN2319713 Sylabus OKN2319713 - Edukační technologie  Edukační technologie 1. povinný 16 5 Z, Zk
OKN2319714 Sylabus OKN2319714 - Edumetrie a ICT  Edumetrie a ICT 1. povinně volitelný 14 3 Z, Zk
OKN2319715 Sylabus OKN2319715 - Projektové řízení s podporou ICT ve vzdělávání Projektové řízení s podporou ICT ve vzdělávání 1. povinně volitelný 14 3 Z, Zk
Sylabus OKN2319811 OKN2319811 Sylabus OKN2319811 - Didaktika ICT 02 Didaktika ICT 02 2. povinný 16 5 Z, Zk
Sylabus OKN2319812 OKN2319812 Sylabus OKN2319812 - Didaktika ICT 03 s reflexí praxe  Didaktika ICT 03 s reflexí praxe 2. povinný 10 2 KZ
Sylabus OKN2319813 OKN2319813 Sylabus OKN2319813 - ICT ve vzdělávání ICT ve vzdělávání 2. povinný 8 3 Z, Zk
Sylabus OKN2319814 OKN2319814 Sylabus OKN2319814 - Tvorba didaktických materiálů Tvorba didaktických materiálů 2. povinný 12 3 Z, Zk
Sylabus OKN2319817 OKN2319817 Sylabus OKN2319817 - Pedagogická praxe 01  Pedagogická praxe 01 2. povinný / 2 Z, Zk
Sylabus OKN2319815 OKN2319815 Sylabus OKN2319815 - Statistické zpracování dat  Statistické zpracování dat 2. povinně volitelný 14 3 Z, Zk
OKN2319816 Sylabus OKN2319816 - Pedagogický výzkum  Pedagogický výzkum 2. povinně volitelný 14 3 Z, Zk
Sylabus OKN2319911 OKN2319911 Sylabus OKN2319911 - Didaktika ICT 04  Didaktika ICT 04 3. povinný 16 5 Z, Zk
Sylabus OKN2319912 OKN2319912 Sylabus OKN2319912 - Didaktika ICT 05 s reflexí praxe  Didaktika ICT 05 s reflexí praxe 3. povinný 10 2 KZ
Sylabus OKN2319913 OKN2319913 Sylabus OKN2319913 - Autorské systémy a prostředí  Autorské systémy a prostředí 3. povinný 12 3 Z, Zk
Sylabus OKN2319914 OKN2319914 Sylabus OKN2319914 - Pedagogická praxe 02  Pedagogická praxe 02 3. povinný / 2 Z, Zk
Sylabus OKN2319915 OKN2319915 Sylabus OKN2319915 - E-learning ve vzdělávání  E-learning ve vzdělávání 3. povinný 8 3 Z, Zk
Sylabus OKN2319916 OKN2319916 Sylabus OKN2319916 - ICT kompetence učitele ICT kompetence učitele 3. povinný 8 3 Z, Zk
Sylabus OKN2319011 OKN2319011 Sylabus OKN2319011 - Didaktický software a informační zdroje  Didaktický software a informační zdroje 4. povinný 8 2 KZ
Sylabus OKN2319016 OKN2319016 Sylabus OKN2319016 - Propedeutické programovací jazyky  Propedeutické programovací jazyky 4. povinný 16 4 Z, Zk
OKN2319012 Sylabus OKN2319012 - Datové a informační prostředí školy  Datové a informační prostředí školy 4. povinně volitelný 14 3 KZ
Sylabus OKN2319013 OKN2319013 Sylabus OKN2319013 - Správa technických a síťových systémů  Správa technických a síťových systémů 4. povinně volitelný 14 3 KZ
Sylabus OKN2319014 OKN2319014 Sylabus OKN2319014 - Robotizace a řízení procesů  Robotizace a řízení procesů 4. povinně volitelný 14 3 KZ
OKN2319015 Sylabus OKN2319015 - Školní experimentální systémy  Školní experimentální systémy 4. povinně volitelný 14 3 KZ

 

© Praha UK PedF KITTV, 2018