KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

REGISTRACE UŽIVATELSKÉHO JMÉNA v síti katedry informačních technologií a technické výchovy

Registrovat se mohou studenti, kteří:

Úkony spojené s vlastní registrací provádí správce serveru NWIT

Spadáte-li do některé z výše uvedených skupin a potřebujete se registrovat, učiňte následující kroky:

  1. převezměte od vyučujícího, resp. si vyzvedněte registrační formulář a vyplňte jej
  2. vyplněný formulář nechte potvrdit pracovníkem KITTV (obvykle Vaším učitelem, vedoucím diplomové práce apod.)
  3. řešíte-li věc individuálně, navštivte správce serveru NWIT, předejte mu formulář a dohodněte se na termínu aktivace Vašeho konta

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ, PROBLÉMŮ A POTŘEB KONZULTACE

v oblasti ...

Vám nejlépe pomůže

zřízení konta, nastavení a změny hesla, místa na disku, funkčnosti aplikačních programů

V.Svoboda, F.Svoboda,

elektronické pošty, spolupráce s Internetem, možnosti WWW prezentace, speciálních požadavků

V.Svoboda, Dr.M.Stejskal, F.Svoboda,

hardware

F.Svoboda

oprávněnost Vaší žádosti o přístup, návrhy, stížnosti aj.

doc.PhDr.V.Rambousek,CSc.

© Praha UK PedF KITTV, 2021