KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Studijní plán oboru Technická a informační výchova - bakalářské studium pro studenty přijaté od roku 2010

Semestr Studijní plán oboru Technická a informační výchova - bakalářské studium pro studenty přijaté od roku 2010

I

 Sylabus OB2319161 OB2319161 
Sylabus OB2319161 - Technická matematika Technická matematika
1/2 Z, Zk 3k
 Sylabus OB2319162 OB2319162 
Sylabus OB2319162 - Technická fyzika Technická fyzika
1/1 Z, Zk 3k
 Sylabus OB2319163 OB2319163 
Sylabus OB2319163 - Programování I - algoritmizace Programování I - algoritmizace
1/1 Z, Zk 3k
 Sylabus OB2319164 OB2319164 
Sylabus OB2319164 - Úvod do informační technologie Úvod do informační technologie
0/2 KZ 3k
 OB2319165 
Sylabus OB2319165 - Informační technologie a zpracování dat Informační technologie a zpracování dat
0/2 KZ 3k
 

II

 Sylabus OB2319261 OB2319261 
Sylabus OB2319261 - Grafická komunikace v technice Grafická komunikace v technice
1/1 KZ 3k
 Sylabus OB2319262 OB2319262 
Sylabus OB2319262 - Materiály a technologie I Materiály a technologie I
1/1 Z 3k
 Sylabus OB2319263 OB2319263 
Sylabus OB2319263 - Programování II - objektové programování Programování II - objektové programování
1/1 Z, Zk 3k
 Sylabus OB2319264 OB2319264 
Sylabus OB2319264 - Zpracování grafiky na počítači Zpracování grafiky na počítači
1/2 Z, Zk 3k
 

III

 Sylabus OB2319361 OB2319361 
Sylabus OB2319361 - Elektrotechnika a elektronika I Elektrotechnika a elektronika I
1/1 KZ 3k
 Sylabus OB2319362 OB2319362 
Sylabus OB2319362 - Materiály a technologie II Materiály a technologie II
1/1 Z, Zk 3k
 Sylabus OB2319363 OB2319363 
Sylabus OB2319363 - Technické vybavení počítačů Technické vybavení počítačů
1/1 Z, Zk 3k
 Sylabus OB2319364 OB2319364 
Sylabus OB2319364 - CAD systémy CAD systémy
1/1 KZ 3k
 OB2319365 
Sylabus OB2319365 - Grafický aplikační software Grafický aplikační software
1/1 KZ 3k
 

IV

 Sylabus OB2319461 OB2319461 
Sylabus OB2319461 - Elektrotechnika a elektronika II Elektrotechnika a elektronika II
1/1 Z, Zk 3k
 Sylabus OB2319462 OB2319462 
Sylabus OB2319462 - Operační systémy a počítačové sítě I Operační systémy a počítačové sítě I
1/1 KZ 2k
 Sylabus OB2319463 OB2319463 
Sylabus OB2319463 - Programování III - programování pro WWW Programování III - programování pro WWW
1/2 Z, Zk 3k
 Sylabus OB2319464 OB2319464 
Sylabus OB2319464 - Práce s odbornými informacemi Práce s odbornými informacemi
0/1 Z 1k
 Sylabus OB2319465 OB2319465 
Sylabus OB2319465 - Principy a systémy v technice I Principy a systémy v technice I
1/1 Z, Zk 2k
 

V

 Sylabus OB2319562 OB2319562 
Sylabus OB2319562 - Operační systémy a počítačové sítě II Operační systémy a počítačové sítě II
1/1 Z, Zk 4k
 OB2319561 
Sylabus OB2319561 - Informační systémy Informační systémy
1/1 Z, Zk 4k
 Sylabus OB2319563 OB2319563 
Sylabus OB2319563 - Databázové systémy Databázové systémy
1/1 Z, Zk 4k
 Sylabus OB2319564 OB2319564 
Sylabus OB2319564 - Management a ekonomika Management a ekonomika
1/1 KZ 2k
 OB2319565 
Sylabus OB2319565 - Podnikání v oblasti informačních technologií Podnikání v oblasti informačních technologií
1/1 KZ 2k
 OB2319566 
Sylabus OB2319566 - Praktikum z elektroniky a číslicových obvodů Praktikum z elektroniky a číslicových obvodů
0/2 KZ 3k
 Sylabus OB2319567 OB2319567 
Sylabus OB2319567 - Praktikum z elektrotechniky a elektroniky Praktikum z elektrotechniky a elektroniky
0/2 KZ 3k

VI

 Sylabus OB2319661 OB2319661 
Sylabus OB2319661 - Principy a systémy v technice II Principy a systémy v technice II
1/2 Z, Zk 4k
 OB2319662 
Sylabus OB2319662 - Operační systémy a počítačové sítě III Operační systémy a počítačové sítě III
1/1 Z, Zk 3k
 OB2319665 
Sylabus OB2319665 - Design multimediálních aplikací Design multimediálních aplikací
1/2 KZ 3k
 Sylabus OB2319666 OB2319666 
Sylabus OB2319666 - Tvorba multimediálních aplikací Tvorba multimediálních aplikací
1/2 KZ 3k
 

Poznámka:

 

© Praha UK PedF KITTV, 2021