KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Studijní plán oboru Technická a informační výchova - bakalářské studium pro studenty přijaté od roku 2010

Kód Název/Anotace (SIS) Sem Typ předmětuRozsah Kredity Ukončení
Sylabus OB2319161 OB2319161 Sylabus OB2319161 - Technická matematika Technická matematika 1. povinný 1/2 3 Z, Zk
Sylabus OB2319162 OB2319162 Sylabus OB2319162 - Technická fyzika Technická fyzika 1. povinný 1/1 3 Z, Zk
Sylabus OB2319163 OB2319163 Sylabus OB2319163 - Programování I - algoritmizace Programování I - algoritmizace 1. povinný 1/1 3 Z, Zk
Sylabus OB2319164 OB2319164 Sylabus OB2319164 - Úvod do informační technologie Úvod do informační technologie 1. povinně volitelný 0/2 3 KZ
OB2319165 Sylabus OB2319165 - Informační technologie a zpracování dat Informační technologie a zpracování dat 1. povinně volitelný 0/2 3 KZ
Sylabus OB2319261 OB2319261 Sylabus OB2319261 - Grafická komunikace v technice Grafická komunikace v technice 2. povinný 1/1 3 KZ
Sylabus OB2319262 OB2319262 Sylabus OB2319262 - Materiály a technologie I Materiály a technologie I 2. povinný 1/1 3 Z
Sylabus OB2319263 OB2319263 Sylabus OB2319263 - Programování II - objektové programování Programování II - objektové programování 2. povinný 1/1 3 Z, Zk
Sylabus OB2319264 OB2319264 Sylabus OB2319264 - Zpracování grafiky na počítači Zpracování grafiky na počítači 2. povinný 1/2 3 Z, Zk
Sylabus OB2319361 OB2319361 Sylabus OB2319361 - Elektrotechnika a elektronika I Elektrotechnika a elektronika I 3. povinný 1/1 3 KZ
Sylabus OB2319362 OB2319362 Sylabus OB2319362 - Materiály a technologie II Materiály a technologie II 3. povinný 1/1 3 Z, Zk
Sylabus OB2319363 OB2319363 Sylabus OB2319363 - Technické vybavení počítačů Technické vybavení počítačů 3. povinný 1/1 3 Z, Zk
Sylabus OB2319364 OB2319364 Sylabus OB2319364 - CAD systémy CAD systémy 3. povinně volitelný 1/1 3 KZ
OB2319365 Sylabus OB2319365 - Grafický aplikační software Grafický aplikační software 3. povinně volitelný 1/1 3 KZ
Sylabus OB2319461 OB2319461 Sylabus OB2319461 - Elektrotechnika a elektronika II Elektrotechnika a elektronika II 4. povinný 1/1 3 Z, Zk
Sylabus OB2319462 OB2319462 Sylabus OB2319462 - Operační systémy a počítačové sítě I Operační systémy a počítačové sítě I 4. povinný 1/1 2 KZ
Sylabus OB2319463 OB2319463 Sylabus OB2319463 - Programování III - programování pro WWW Programování III - programování pro WWW 4. povinný 1/2 3 Z, Zk
Sylabus OB2319464 OB2319464 Sylabus OB2319464 - Práce s odbornými informacemi Práce s odbornými informacemi 4. povinný 0/1 1 Z
Sylabus OB2319465 OB2319465 Sylabus OB2319465 - Principy a systémy v technice I Principy a systémy v technice I 4. povinný 1/1 2 Z, Zk
Sylabus OB2319562 OB2319562 Sylabus OB2319562 - Operační systémy a počítačové sítě II Operační systémy a počítačové sítě II 5. povinný 1/1 4 Z, Zk
OB2319561 Sylabus OB2319561 - Informační systémy Informační systémy 5. povinně volitelný 1/1 4 Z, Zk
Sylabus OB2319563 OB2319563 Sylabus OB2319563 - Databázové systémy Databázové systémy 5. povinně volitelný 1/1 4 Z, Zk
Sylabus OB2319564 OB2319564 Sylabus OB2319564 - Management a ekonomika Management a ekonomika 5. povinně volitelný 1/1 2 KZ
OB2319565 Sylabus OB2319565 - Podnikání v oblasti informačních technologií Podnikání v oblasti informačních technologií 5. povinně volitelný 1/1 2 KZ
OB2319566 Sylabus OB2319566 - Praktikum z elektroniky a číslicových obvodů Praktikum z elektroniky a číslicových obvodů 5. povinně volitelný 0/2 3 KZ
Sylabus OB2319567 OB2319567 Sylabus OB2319567 - Praktikum z elektrotechniky a elektroniky Praktikum z elektrotechniky a elektroniky 5. povinně volitelný 0/2 3 KZ
Sylabus OB2319661 OB2319661 Sylabus OB2319661 - Principy a systémy v technice II Principy a systémy v technice II 6. povinný 1/2 4 Z, Zk
OB2319662 Sylabus OB2319662 - Operační systémy a počítačové sítě III Operační systémy a počítačové sítě III 6. povinný 1/1 3 Z, Zk
OB2319665 Sylabus OB2319665 - Design multimediálních aplikací Design multimediálních aplikací 6. povinně volitelný 1/2 3 KZ
Sylabus OB2319666 OB2319666 Sylabus OB2319666 - Tvorba multimediálních aplikací Tvorba multimediálních aplikací 6. povinně volitelný 1/2 3 KZ

Poznámka:

 

© Praha UK PedF KITTV, 2021