KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Studium k rozšíření odborné kvalifikace - způsobilost vyučovat další předměty (akreditace 2015)

Kód/Sylabus Název/Stručná anotace (SIS) Sem Typ předmětuRozsah Kredity Ukončení
OKRIT19111 Sylabus OKRIT19111 - Informatika Informatika 1. povinný 8 6 Z
OKRIT19112 Sylabus OKRIT19112 - Počítačové sítě Počítačové sítě 1. povinný 8 8 Z, Zk
Sylabus OKRIT19113 OKRIT19113 Sylabus OKRIT19113 - Základy informační technologie Základy informační technologie 1. povinný 12 6 KZ
Sylabus OKRIT19114 OKRIT19114 Sylabus OKRIT19114 - Počítačová grafika Počítačová grafika 1. povinný 12 10 Z, Zk
Sylabus OKRIT19115 OKRIT19115 Sylabus OKRIT19115 - Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování 1. povinný 12 12 Z
Sylabus OKRIT19116 OKRIT19116 Sylabus OKRIT19116 - Databázové a informační systémy Databázové a informační systémy 1. povinný 12 8 Z, Zk
Sylabus OKRIT19117 OKRIT19117 Sylabus OKRIT19117 - Technické vybavení počítačů Technické vybavení počítačů 1. povinný 12 6 Z, Zk
Sylabus OKRIT19118 OKRIT19118 Sylabus OKRIT19118 - Tvorba www stránek Tvorba www stránek 1. povinný 12 12 Z, Zk
OKRIT19120 Sylabus OKRIT19120 - Interaktivní technologie ve vzdělávání Interaktivní technologie ve vzdělávání 2. povinný 12 8 Z, Zk
Sylabus OKRIT19121 OKRIT19121 Sylabus OKRIT19121 - Objektové programování Objektové programování 2. povinný 12 12 Z, Zk
Sylabus OKRIT19122 OKRIT19122 Sylabus OKRIT19122 - Praktikum z grafického software Praktikum z grafického software 2. povinný 10 8 KZ
Sylabus OKRIT19123 OKRIT19123 Sylabus OKRIT19123 - Multimediální systémy Multimediální systémy 2. povinný 12 8 Z, Zk
Sylabus OKRIT19124 OKRIT19124 Sylabus OKRIT19124 - Operační systémy Operační systémy 2. povinný 12 6 Z, Zk
Sylabus OKRIT19125 OKRIT19125 Sylabus OKRIT19125 - Didaktika informační a komunikační technologie 01 Didaktika informační a komunikační technologie 01 2. povinný 12 8 Z
Sylabus OKRIT19127 OKRIT19127 Sylabus OKRIT19127 - Tvorba výukových aplikací Tvorba výukových aplikací 2. povinný 12 8 Z, Zk
OKRIT19130 Sylabus OKRIT19130 - Soudobé vzdělávací technologie Soudobé vzdělávací technologie 3. povinný 8 8 Z, Zk
OKRIT19131 Sylabus OKRIT19131 - Didaktika informační a komunikační technologie 02 Didaktika informační a komunikační technologie 02 3. povinný 12 8 Z, Zk
OKRIT19132 Sylabus OKRIT19132 - Elektronická podpora vzdělávání Elektronická podpora vzdělávání 3. povinný 8 8 Z, Zk
OKRIT19133 Sylabus OKRIT19133 - Edukační robotika Edukační robotika 3. povinný 8 8 Z, Zk
OKRIT19134 Sylabus OKRIT19134 - Praxe a didaktika ICT 03 s reflexí praxe Praxe a didaktika ICT 03 s reflexí praxe 3. povinný 8 20 Z
OKRIT19135 Sylabus OKRIT19135 - Propedeutické programovací jazyky Propedeutické programovací jazyky 3. povinný 12 8 Z, Zk
OKRIT19137 Sylabus OKRIT19137 - Seminář k závěrečné práci Seminář k závěrečné práci 3. povinný 2 2 Z

Studijní program k rozšíření odborné kvalifikace

v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou podle § 8, odst. 1), písm. d), § 9, odst. 1), písm. c) a d) a § 22 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění dle zákona č. 198/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 6, odst. 1), písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění dle vyhlášky č. 412/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb.

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Studium k rozšíření odborné kvalifikace, kterým získává jeho absolvent

 způsobilost vyučovat další předměty

 

© Praha UK PedF KITTV, 2018