KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Informační technologie se zaměřením na vzdělávání - jednooborové studium (prezenční forma)

Kód Název/Anotace (SIS) Sem Typ předmětuRozsah Kredity Ukončení
Sylabus OB1319101 OB1319101 Sylabus OB1319101 - Matematika I Matematika I 1. povinný 2/2 5 Zk
Sylabus OB1319102 OB1319102 Sylabus OB1319102 - Aplikovaná fyzika Aplikovaná fyzika 1. povinný 2/2 5 Zk
Sylabus OB1319103 OB1319103 Sylabus OB1319103 - Elektronika a elektrotechnika I Elektronika a elektrotechnika I 1. povinný 2/1 5 Z
Sylabus OB1319104 OB1319104 Sylabus OB1319104 - Úvod do architektury počítačů Úvod do architektury počítačů 1. povinný 2/1 5 KZ
Sylabus OB1319105 OB1319105 Sylabus OB1319105 - Základy informační technologie Základy informační technologie 1. povinně volitelný 1/3 4 KZ
OB1319106 Sylabus OB1319106 - Informační technologie a zpracování dat Informační technologie a zpracování dat 1. povinně volitelný 1/3 4 KZ
Sylabus OB1319201 OB1319201 Sylabus OB1319201 - Matematika II Matematika II 2. povinný 2/2 5 KZ
Sylabus OB1319202 OB1319202 Sylabus OB1319202 - Informatika Informatika 2. povinný 2/1 4 Zk
Sylabus OB1319203 OB1319203 Sylabus OB1319203 - Funkce a principy operačních systémů Funkce a principy operačních systémů 2. povinný 2/1 5 KZ
Sylabus OB1319204 OB1319204 Sylabus OB1319204 - Počítačová grafika Počítačová grafika 2. povinný 2/3 6 Z, Zk
Sylabus OB1319205 OB1319205 Sylabus OB1319205 - Algoritmizace a programování A Algoritmizace a programování A 2. povinně volitelný 1/2 4 Zk
OB1319206 Sylabus OB1319206 - Algoritmizace a programování B Algoritmizace a programování B 2. povinně volitelný 1/2 4 Zk
Sylabus OB1319301 OB1319301 Sylabus OB1319301 - Databázové a informační systémy Databázové a informační systémy 3. povinný 2/1 4 Z, Zk
OB1319302 Sylabus OB1319302 - Počítačové sítě I Počítačové sítě I 3. povinný 2/1 4 Zk
Sylabus OB1319303 OB1319303 Sylabus OB1319303 - Elektronika a elektrotechnika II Elektronika a elektrotechnika II 3. povinný 2/1 4 Zk
Sylabus OB1319304 OB1319304 Sylabus OB1319304 - Design WWW stránek Design WWW stránek 3. povinně volitelný 2/2 5 Z, Zk
Sylabus OB1319305 OB1319305 Sylabus OB1319305 - Tvorba WWW stránek Tvorba WWW stránek 3. povinně volitelný 2/2 5 Z, Zk
Sylabus OB1319306 OB1319306 Sylabus OB1319306 - Objektové programování A Objektové programování A 3. povinně volitelný 1/2 4 Zk
OB1319307 Sylabus OB1319307 - Objektové programování B Objektové programování B 3. povinně volitelný 1/2 4 Zk
Sylabus OB1319308 OB1319308 Sylabus OB1319308 - Praktikum z grafického softwaru - design Praktikum z grafického softwaru - design 3. povinně volitelný 1/2 3 KZ
OB1319309 Sylabus OB1319309 - Praktikum z grafického softwaru - technologie Praktikum z grafického softwaru - technologie 3. povinně volitelný 1/2 3 KZ
OB1319401 Sylabus OB1319401 - Administrace operačních systémů I Administrace operačních systémů I 4. povinný 1/2 4 Z
Sylabus OB1319402 OB1319402 Sylabus OB1319402 - Digitální zpracování zvuku Digitální zpracování zvuku 4. povinný 1/2 4 KZ
Sylabus OB1319403 OB1319403 Sylabus OB1319403 - Internetové technologie zpracování dat Internetové technologie zpracování dat 4. povinný 1/2 4 KZ
Sylabus OB1319404 OB1319404 Sylabus OB1319404 - Práce s odbornými informacemi Práce s odbornými informacemi 4. povinný 0/2 2 Z
Sylabus OB1319405 OB1319405 Sylabus OB1319405 - Vývoj aplikací v objektovém prostředí Vývoj aplikací v objektovém prostředí 4. povinný 1/2 4 KZ
Sylabus OB1319406 OB1319406 Sylabus OB1319406 - Vývoj a administrace databázových aplikací A Vývoj a administrace databázových aplikací A 4. povinně volitelný 1/2 4 KZ
Sylabus OB1319407 OB1319407 Sylabus OB1319407 - Vývoj a administrace databázových aplikací B Vývoj a administrace databázových aplikací B 4. povinně volitelný 1/2 4 KZ
OB1319501 Sylabus OB1319501 - Propedeutické programovací jazyky Propedeutické programovací jazyky 5. povinný 1/2 5 KZ
OB1319502 Sylabus OB1319502 - Počítačové sítě II Počítačové sítě II 5. povinný 2/1 5 Zk
OB1319503 Sylabus OB1319503 - Právo a management v oblasti ICT Právo a management v oblasti ICT 5. povinný 1/1 4 Z
OB1319504 Sylabus OB1319504 - Tvorba www aplikací Tvorba www aplikací 5. povinný 2/2 5 Z, Zk
OB1319505 Sylabus OB1319505 - Multimediální a hypermediální aplikace Multimediální a hypermediální aplikace 5. povinně volitelný 2/2 5 Z, Zk
OB1319506 Sylabus OB1319506 - Multimediální systémy Multimediální systémy 5. povinně volitelný 2/2 5 Z, Zk
OB1319601 Sylabus OB1319601 - Administrace operačních systémů II Administrace operačních systémů II 6. povinný 1/2 4 Zk
OB1319602 Sylabus OB1319602 - Aplikační software Aplikační software 6. povinný 0/4 4 KZ
OB1319603 Sylabus OB1319603 - Tvorba a design multimediálních aplikací Tvorba a design multimediálních aplikací 6. povinný 1/2 5 KZ
OB1319604 Sylabus OB1319604 - Vstupně výstupní komunikace Vstupně výstupní komunikace 6. povinný 1/2 4 Z
OB1319605 Sylabus OB1319605 - Automatizace a kybernetika Automatizace a kybernetika 6. povinně volitelný 2/1 5 Zk
OB1319606 Sylabus OB1319606 - Zabezpečení přenosu dat Zabezpečení přenosu dat 6. povinně volitelný 2/1 5 Zk

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2013/2014 až 2016/2017 

© Praha UK PedF KITTV, 2021