KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Vybrané seminární práce studentů oborového studia

Jméno a příjmení Název práce Předmět Rok odevzdání
Ondřej Pfrogner Retro hraní Vývoj www stránek ZS - 2020
Vít Pěnkava Zaklínač - Krvavý baron Tvorba a design multimediálních aplikací LS - 2017
Milan Svoboda Kosmická rychlost Autorské systémy a prostředí ZS - 2016
Martin Beránek Diffie Hellman algoritmus Tvorba a design multimediálních aplikací LS - 2016
Radek Vinický Grafika - interaktivní místnost Tvorba a design multimediálních aplikací LS - 2016
Jan Kusý Jan na reklmaní banner Tvorba a design multimediálních aplikací LS - 2016
Anna Lhoťanová Záskok na 221B Baker Street Tvorba a design multimediálních aplikací LS - 2016
Karel Šimeček Komparace modelů zkušenostního učení Davida Kolba a modelu zážitkové pedagogiky Petra Jarvise Edukační technologie ZS - 2014
Petr Kozák Teorie dvojího kódu a její vztahy ke vzdělávání Edukační technologie ZS - 2014
Milan Randák Didakticko-technologická specifika neimerzivních desktop virtuálních prostředí Edukační technologie ZS - 2014
Lukáš Kroc Pojetí, cíle a obsah národního kurikula Anglie a Walesu pro oblast Computing Edukační technologie ZS - 2014
Jiří Selement Akordy Tvorba www aplikací LS - 2014
Jakub Vašíček RIST Tvorba www aplikací LS - 2014
Matouš Trča Český žurnál Tvorba www aplikací LS - 2014
Petra Černá Pohádková matematika Tvorba www aplikací LS - 2014
Tereza Zůnová Šifrování a úprava textu Tvorba www aplikací LS - 2014
Petr Zlatohlávek Brzdná dráha Autorské systémy a prostředí ZS - 2013
Jakub Běhounek Princip zónové obrany ve fotbale Autorské systémy a prostředí ZS - 2013
Aleš Přikryl Hydraulický zvedák Autorské systémy a prostředí ZS - 2013
Olga Vilímová Lego Mindstorms - senzory Autorské systémy a prostředí ZS - 2013
Karel Moldřík Základní deska - komponenty Autorské systémy a prostředí ZS - 2013
Milan Randák Základní deska - test Autorské systémy a prostředí ZS - 2013
Martin Žegklitz Prohlídka Prahy Autorské systémy a prostředí ZS - 2013
Hana Šandová RGB model Autorské systémy a prostředí ZS - 2013
Jakub Běhounek Národní kurikulum Ruské federace a Slovenské republiky Edukační technologie ZS - 2013
Tomáš Vachuda Portfolio grafických prací Tvorba www aplikací LS - 2013
Miloš Hejný Dekolt Tvorba www aplikací LS - 2013
Kateřina Pelcová Funkce a pojetí rozšířené reality ve vzdělávání Edukační technologie ZS - 2012
Dagmar Stárková Model ADDIE při vytváření koncepce výuky a jeho aplikace Edukační technologie ZS - 2012
Tomáš Jirsa Vývoj evropské integrace Autorské systémy a prostředí ZS - 2012
Věra Warthová Geometrická reprezentace úpravy algebraických výrazů Autorské systémy a prostředí ZS - 2012
Jana Danišková Délková teplotní roztažnost látek Autorské systémy a prostředí ZS - 2012
Tomáš Krisl Optika Autorské systémy a prostředí ZS - 2012
Tomáš Jirsa Počítačem podporované kolaborativní učení Edukační technologie LS - 2012
Dagmar Stárková Cestovní kancelář VADA A ZS - 2010
Jana Taušová Digitální rozdělení, jeho projevy a důsledky ve vzdělávání Edukační technologie ZS - 2010
Karel Zavřel Lev Semjonovič Vygotskij Edukační technologie ZS - 2010
Peter Weis John M. Keller Edukační technologie ZS - 2010
Jan Kocun Negativa vstupu ICT do vzdělávání Edukační technologie ZS - 2010
Ondřej Klamt Aplikace inovovaného klasifikačního rámce B. S. Blooma Edukační technologie LS - 2010
Bc. Petra Vaňková Problematika digitálních učebních objektů a jejich úložišť Edukační technologie ZS - 2009
Martin Stehlík Teorie mechanismu poznávacího procesu Edukační technologie ZS - 2009
Jaroslav Mašek Web 2.0 a jeho vliv na oblast vzdělávání Edukační technologie ZS - 2008
Jan Nosek Gordon Pask - dílo s akcentem k oblasti zájmu ET Edukační technologie ZS - 2008
Petr Karadžos Měření efektivity využití ve výuce s akcentem k oblasti zájmu ET Edukační technologie ZS - 2008
Gabriela Müllerová Změny ve výkonu role učitle v kontextu rozvoje ICT Edukační technologie ZS - 2008
Martin Rusek Mortimer J. Adler Edukační technologie ZS - 2007
Milan Prikner Personalized System of Instruction - Fred Simmons Keller Edukační technologie ZS - 2007
Jan Hedbávný Teorie duálního kódování Edukační technologie ZS - 2007
Viktor Fuglík E. L. Thorndike Edukační technologie LS - 2007
Jakub Vilánek L. S. Vygotskij, A. N. Leont'jev, P. J. Gal'perin, N. F. Talyzinová Edukační technologie ZS - 2006
Petr Ovsenák Edgar Dale Edukační technologie ZS - 2006
Jakub Hošek Obsahové standardy vyspělých států z hlediska ICT a IV pro učitele Edukační technologie ZS - 2006
Mikuláš Sychra Soudobé teorie vzdělávání Edukační technologie ZS - 2005
Petra Vaňková K.Lewin a A.Simon – dílo z pohledu kognitivní psychologie a podkladu kognitivního přístupu k edukaci Edukační technologie ZS - 2005
Hana Žišková Seymour Papert Edukační technologie ZS - 2005
Tomáš Jeřábek Problematika druhé gramotnosti Edukační technologie ZS - 2004
Jan Maier Kognitivní psychologie a teorie učení U. Neissera Edukační technologie ZS - 2004
Michal Hlaváč Směry vzdělávací kybernetiky Edukační technologie ZS - 2004
Filip Dvořák Kooperativní vyučování Edukační technologie LS - 2003
Lukáš Janeček Sirky Programování ZS - 2002
Miroslav Jokl Snake Programování ZS - 2002
Daniel Hošek Kooperativní a kolaborativní učení Edukační technologie ZS - 2001
David Mudrák Kognitivní věda a umělá inteligence Edukační technologie ZS - 2001
Olga Sedláčková Prokop Diviš Prezentace na Webu LS - 2001
Daniel Hošek Malý průvodce říší virů Prezentace na Webu LS - 2001
Lucie Nová Atletika Prezentace na Webu LS - 2001
Libor Flemr Vincent van Gogh Prezentace na Webu LS - 2001
Martin Vocílka Nevidomý sprinter Pert Novák Prezentace na Webu LS - 2001
Miroslav Jokl RZ Soseň Prezentace na Webu LS - 2001
© Praha UK PedF KITTV, 2022