KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Vstupní podmínky

Mezi předpoklady pro přijetí ke studiu oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání náleží především dosažení příslušné úrovně znalostí a dovedností z oblasti informačních technologií v rozsahu středoškolského studia. Dále je předpokladem dosažení znalostí a dovedností získaných v předmětech matematika a fyzika s důrazem na celky související s informačními technologiemi, přičemž očekávaná úroveň odpovídá úrovni požadavků platných v daných oblastech pro školy poskytující všeobecné střední vzdělání.

Přijímací zkouška je písemná. Má charakter testu, v jehož rámci bude uchazeč odpovídat na otázky s výběrovou nebo tvořenou odpovědí a řešit úlohy. Orientuje se na ověření schopností logicky uvažovat a zjištění úrovně znalostí a dovedností v rozsahu středoškolského přehledu v oblasti informačních technologií a jejich aplikací, přičemž pro řešení úloh se předpokládá použití základního matematického aparátu.

Maximální počet za písemný test je 40 bodů.
Doporučená odborná literatura:

Učebnice matematiky, fyziky a IT pro střední školy gymnaziálního typu. Z publikací lze uvést například:

Ukázka přijímacího testu
© Praha UK PedF KITTV, 2018