KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Výstupní podmínky

Studium bakalářského studijního oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z následujících částí:

  1. obhajoba bakalářské práce
  2. státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu Informační technologie se zaměřením na vzdělávání pokrývá uceleně profilující teoretické znalosti a praktické dovednosti v rozsahu studia; orientuje se do čtyř tematických okruhů, zkoušených písemnou, ústní nebo praktickou formou.

Povinné tematické okruhy:

© Praha UK PedF KITTV, 2018