KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Vstupní podmínky

Mezi specifické předpoklady pro přijetí ke studiu magisterského studijního oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – Informační a komunikační technologie náleží zvládnutí odborné problematiky a získání příslušných vědomostí a dovedností odpovídajících obsahu bakalářského studijního oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání, a to v rozsahu bakalářské státní závěrečné zkoušky.
Přijímací zkouška ověřuje znalosti a dovednosti uchazečů z oblasti architektury výpočetních systémů, programového vybavení počítačů, datových a přenosových sítí, služeb a stavebních prvků počítačových sítí, databázových a informačních systémů, zpracování a prezentaci textových, číselných a grafických dat, vývoje základních programových konstrukcí, zpracování a tvorby multimediálních aplikací.
Přijímací zkouška má praktickou formu. Svým pojetím je orientována na práci s daty textové a číselné povahy, tvorbu a úpravu grafiky a multimédií, algoritmizaci a programování, databáze a design webových stránek.

© Praha UK PedF KITTV, 2018