KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Jednooborové navazující magisterské studium - ICT

Kód/Sylabus Název/Stručná anotace (SIS) Sem Typ předmětuRozsah Kredity Ukončení
Sylabus ON2319711 ON2319711 Sylabus ON2319711 - Didaktika ICT 01  Didaktika ICT 01 1. povinný 2/2 5 Z, Zk
Sylabus ON2319712 ON2319712 Sylabus ON2319712 - Technické výukové prostředky Technické výukové prostředky 1. povinný 1/2 3 Z, Zk
Sylabus ON2319713 ON2319713 Sylabus ON2319713 - Edukační technologie  Edukační technologie 1. povinný 3/1 5 Z, Zk
ON2319714 Sylabus ON2319714 - Edumetrie a ICT  Edumetrie a ICT 1. povinně volitelný 1/2 3 Z, Zk
Sylabus ON2319715 ON2319715 Sylabus ON2319715 - Projektové řízení s podporou ICT ve vzdělávání Projektové řízení s podporou ICT ve vzdělávání 1. povinně volitelný 1/2 3 Z, Zk
Sylabus ON2319811 ON2319811 Sylabus ON2319811 - Didaktika ICT 02 Didaktika ICT 02 2. povinný 2/2 5 Z, Zk
Sylabus ON2319812 ON2319812 Sylabus ON2319812 - Didaktika ICT 03 s reflexí praxe  Didaktika ICT 03 s reflexí praxe 2. povinný 0/2 2 KZ
Sylabus ON2319813 ON2319813 Sylabus ON2319813 - ICT ve vzdělávání ICT ve vzdělávání 2. povinný 1/1 3 Z, Zk
Sylabus ON2319814 ON2319814 Sylabus ON2319814 - Tvorba didaktických materiálů Tvorba didaktických materiálů 2. povinný 1/2 3 Z, Zk
Sylabus ON2319817 ON2319817 Sylabus ON2319817 - Pedagogická praxe 01  Pedagogická praxe 01 2. povinný 0/0 2 Z, Zk
Sylabus ON2319815 ON2319815 Sylabus ON2319815 - Statistické zpracování dat  Statistické zpracování dat 2. povinně volitelný 1/2 3 Z, Zk
ON2319816 Sylabus ON2319816 - Pedagogický výzkum  Pedagogický výzkum 2. povinně volitelný 1/2 3 Z, Zk
Sylabus ON2319911 ON2319911 Sylabus ON2319911 - Didaktika ICT 04  Didaktika ICT 04 3. povinný 2/2 5 Z, Zk
Sylabus ON2319912 ON2319912 Sylabus ON2319912 - Didaktika ICT 05 s reflexí praxe  Didaktika ICT 05 s reflexí praxe 3. povinný 0/2 2 KZ
Sylabus ON2319913 ON2319913 Sylabus ON2319913 - Autorské systémy a prostředí  Autorské systémy a prostředí 3. povinný 1/1 3 Z, Zk
Sylabus ON2319914 ON2319914 Sylabus ON2319914 - Pedagogická praxe 02  Pedagogická praxe 02 3. povinný 0/0 2 Z, Zk
Sylabus ON2319915 ON2319915 Sylabus ON2319915 - E-learning ve vzdělávání  E-learning ve vzdělávání 3. povinný 1/1 3 Z, Zk
Sylabus ON2319916 ON2319916 Sylabus ON2319916 - ICT kompetence učitele ICT kompetence učitele 3. povinný 1/1 3 Z, Zk
Sylabus ON2319011 ON2319011 Sylabus ON2319011 - Didaktický software a informační zdroje  Didaktický software a informační zdroje 4. povinný 1/1 2 KZ
Sylabus ON2319016 ON2319016 Sylabus ON2319016 - Propedeutické programovací jazyky  Propedeutické programovací jazyky 4. povinný 1/3 4 Z, Zk
ON2319012 Sylabus ON2319012 - Datové a informační prostředí školy  Datové a informační prostředí školy 4. povinně volitelný 1/2 3 KZ
Sylabus ON2319013 ON2319013 Sylabus ON2319013 - Správa technických a síťových systémů  Správa technických a síťových systémů 4. povinně volitelný 1/2 3 KZ
Sylabus ON2319014 ON2319014 Sylabus ON2319014 - Robotizace a řízení procesů  Robotizace a řízení procesů 4. povinně volitelný 1/2 3 KZ
ON2319015 Sylabus ON2319015 - Školní experimentální systémy  Školní experimentální systémy 4. povinně volitelný 1/2 3 KZ

 

© Praha UK PedF KITTV, 2018