KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Informační technologie se zaměřením na vzdělávání - bakalářské dvouoborové prezenční studium (Studijní obor 7507R040)

Kód Název/Anotace (SIS) Sem Typ předmětuRozsah Kredity Ukončení
OPBI2I101A Sylabus OPBI2I101A - Matematika I Matematika I 1. povinný 1/1 3 KZ
OPBI2I102A Sylabus OPBI2I102A - Úvod do architektury počítačů Úvod do architektury počítačů 1. povinný 1/1 3 Z, Zk
OPBI2I103A Sylabus OPBI2I103A - Základy informační technologie Základy informační technologie 1. povinný 1/1 3 KZ
OPBI2I104A Sylabus OPBI2I104A - Aplikovaná fyzika Aplikovaná fyzika 1. povinný 1/2 3 Zk
OPBI2I105A Sylabus OPBI2I105A - Matematika II Matematika II 2. povinný 1/1 3 Zk
OPBI2I106A Sylabus OPBI2I106A - Funkce a principy operačních systémů Funkce a principy operačních systémů 2. povinný 1/1 3 KZ
OPBI2I107A Sylabus OPBI2I107A - Počítačová grafika Počítačová grafika 2. povinný 1/2 3 Z, Zk
OPBI2I120B Sylabus OPBI2I120B - Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování 2. povinně volitelný 1/1 3 KZ
OPBI2I121B Sylabus OPBI2I121B - Algorithm Development and Programming Algorithm Development and Programming 2. povinně volitelný 1/1 3 KZ
OPBI2I108A Sylabus OPBI2I108A - Informatika Informatika 3. povinný 1/1 4 Zk
OPBI2I109A Sylabus OPBI2I109A - Počítačové sítě I Počítačové sítě I 3. povinný 1/1 2 Z
OPBI2I110A Sylabus OPBI2I110A - Objektové programování Objektové programování 3. povinný 1/2 4 Zk
OPBI2I122B Sylabus OPBI2I122B - Praktikum z grafického software - technologie Praktikum z grafického software - technologie 3. povinně volitelný 1/1 2 KZ
OPBI2I123B Sylabus OPBI2I123B - Praktikum z grafického software - design Praktikum z grafického software - design 3. povinně volitelný 1/1 2 KZ
OPBI2I111A Sylabus OPBI2I111A - Administrace operačních systémů I Administrace operačních systémů I 4. povinný 1/2 3 KZ
OPBI2I112A Sylabus OPBI2I112A - Databázové a informační systémy Databázové a informační systémy 4. povinný 1/1 3 Z, Zk
OPBI2I113A Sylabus OPBI2I113A - Seminář k bakalářské práci Seminář k bakalářské práci 4. povinný 0/1 2 Z
OPBI2I124B Sylabus OPBI2I124B - Tvorba WWW stránek Tvorba WWW stránek 4. povinně volitelný 1/2 4 Z, Zk
OPBI2I125B Sylabus OPBI2I125B - Design WWW stránek Design WWW stránek 4. povinně volitelný 1/2 4 Z, Zk
OPBI2I114A Sylabus OPBI2I114A - Počítačové sítě II Počítačové sítě II 5. povinný 1/1 3 Z, Zk
OPBI2I115A Sylabus OPBI2I115A - Legislativa v oblasti ICT a kybernetická bezpečnost Legislativa v oblasti ICT a kybernetická bezpečnost 5. povinný 1/1 2 Z
OPBI2I116A Sylabus OPBI2I116A - Multimediální systémy Multimediální systémy 5. povinný 1/1 3 Z, Zk
OPBI2I126B Sylabus OPBI2I126B - Vývoj a administrace databázových aplikací Vývoj a administrace databázových aplikací 5. povinně volitelný 1/1 3 KZ
OPBI2I127B Sylabus OPBI2I127B - Database application development and administration Database application development and administration 5. povinně volitelný 1/1 3 KZ
OPBI2I117A Sylabus OPBI2I117A - Administrace operačních systémů II Administrace operačních systémů II 6. povinný 1/2 3 Z, Zk
OPBI2I118A Sylabus OPBI2I118A - Tvorba a design multimediálních aplikací Tvorba a design multimediálních aplikací 6. povinný 1/2 4 KZ
OPBI2I119A Sylabus OPBI2I119A - Vstupně výstupní komunikace Vstupně výstupní komunikace 6. povinný 1/1 3 KZ

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.
Podrobně: Karolínka – Studijní plány  

© Praha UK PedF KITTV, 2022