KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Informační technologie se zaměřením na vzdělávání - bakalářské jednooborové prezenční studium (Studijní obor 7507R040)

Kód Název/Anotace (SIS) Sem Typ předmětuRozsah Kredity Ukončení
OPBI1I101A Sylabus OPBI1I101A - Matematika I Matematika I 1. povinný 2/2 5 KZ
OPBI1I102A Sylabus OPBI1I102A - Úvod do architektury počítačů Úvod do architektury počítačů 1. povinný 2/1 5 Z, Zk
OPBI1I103A Sylabus OPBI1I103A - Informatika Informatika 1. povinný 2/1 5 Zk
OPBI1I104A Sylabus OPBI1I104A - Aplikovaná fyzika Aplikovaná fyzika 1. povinný 2/2 5 Zk
OPBI1I127B Sylabus OPBI1I127B - Základy informační technologie Základy informační technologie 1. povinně volitelný 1/3 4 KZ
OPBI1I128B Sylabus OPBI1I128B - Informační technologie a zpracování dat Informační technologie a zpracování dat 1. povinně volitelný 1/3 4 KZ
OPBI1I105A Sylabus OPBI1I105A - Matematika II Matematika II 2. povinný 2/2 5 Zk
OPBI1I106A Sylabus OPBI1I106A - Elektronika a elektrotechnika I Elektronika a elektrotechnika I 2. povinný 2/1 4 Z
OPBI1I107A Sylabus OPBI1I107A - Funkce a principy operačních systémů Funkce a principy operačních systémů 2. povinný 2/1 5 KZ
OPBI1I108A Sylabus OPBI1I108A - Počítačová grafika Počítačová grafika 2. povinný 2/3 5 Z, Zk
OPBI1I129B Sylabus OPBI1I129B - Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování 2. povinně volitelný 1/2 5 KZ
OPBI1I130B Sylabus OPBI1I130B - Algorithm Development and Programming Algorithm Development and Programming 2. povinně volitelný 1/2 5 KZ
OPBI1I109A Sylabus OPBI1I109A - Databázové a informační systémy Databázové a informační systémy 3. povinný 2/1 4 Z, Zk
OPBI1I110A Sylabus OPBI1I110A - Počítačové sítě I Počítačové sítě I 3. povinný 2/1 4 Z
OPBI1I111A Sylabus OPBI1I111A - Elektronika a elektrotechnika II Elektronika a elektrotechnika II 3. povinný 2/1 4 Zk
OPBI1I112A Sylabus OPBI1I112A - Objektové programování Objektové programování 3. povinný 1/2 4 Zk
OPBI1I131B Sylabus OPBI1I131B - Praktikum z grafického softwaru - technologie Praktikum z grafického softwaru - technologie 3. povinně volitelný 1/2 3 KZ
OPBI1I132B Sylabus OPBI1I132B - Praktikum z grafického softwaru - design Praktikum z grafického softwaru - design 3. povinně volitelný 1/2 3 KZ
OPBI1I133B Sylabus OPBI1I133B - Vývoj webových stránek Vývoj webových stránek 3. povinně volitelný 1/2 5 Z, Zk
OPBI1I134B Sylabus OPBI1I134B - Webdesign Webdesign 3. povinně volitelný 1/2 5 Z, Zk
OPBI1I113A Sylabus OPBI1I113A - Operační systémy I Operační systémy I 4. povinný 1/2 4 KZ
OPBI1I114A Sylabus OPBI1I114A - Digitální zpracování zvuku Digitální zpracování zvuku 4. povinný 1/2 4 Zk
OPBI1I115A Sylabus OPBI1I115A - Vývoj aplikací v objektovém prostředí Vývoj aplikací v objektovém prostředí 4. povinný 1/3 5 KZ
OPBI1I116A Sylabus OPBI1I116A - Seminář k bakalářské práci Seminář k bakalářské práci 4. povinný 0/2 2 Z
OPBI1I117A Sylabus OPBI1I117A - Multimediální systémy Multimediální systémy 4. povinný 2/1 5 Z, Zk
OPBI1I135B Sylabus OPBI1I135B - Vývoj a administrace databázových aplikací Vývoj a administrace databázových aplikací 4. povinně volitelný 1/2 4 KZ
OPBI1I136B Sylabus OPBI1I136B - Database application development and administration Database application development and administration 4. povinně volitelný 1/2 4 KZ
OPBI1I118A Sylabus OPBI1I118A - Počítačové sítě II Počítačové sítě II 5. povinný 1/2 5 Z, Zk
OPBI1I119A Sylabus OPBI1I119A - Legislativa v oblasti ICT a kybernetická bezpečnost Legislativa v oblasti ICT a kybernetická bezpečnost 5. povinný 1/2 4 Z
OPBI1I120A Sylabus OPBI1I120A - Tvorba www aplikací Tvorba www aplikací 5. povinný 1/2 5 KZ
OPBI1I121A Sylabus OPBI1I121A - Tvorba a design multimediálních aplikací Tvorba a design multimediálních aplikací 5. povinný 1/3 4 KZ
OPBI1I137B Sylabus OPBI1I137B - Automatizace a kybernetika Automatizace a kybernetika 5. povinně volitelný 2/1 4 Zk
OPBI1I138B Sylabus OPBI1I138B - Zabezpečení přenosu dat Zabezpečení přenosu dat 5. povinně volitelný 2/1 4 Zk
OPBI1I122A Sylabus OPBI1I122A - Operační systémy II Operační systémy II 6. povinný 1/2 5 Z, Zk
OPBI1I123A Sylabus OPBI1I123A - Aplikační software Aplikační software 6. povinný 0/3 4 KZ
OPBI1I124A Sylabus OPBI1I124A - Internetové technologie zpracování dat Internetové technologie zpracování dat 6. povinný 1/2 3 Z
OPBI1I125A Sylabus OPBI1I125A - Vstupně výstupní komunikace Vstupně výstupní komunikace 6. povinný 1/3 5 KZ
OPBI1I126A Sylabus OPBI1I126A - Odborné exkurse Odborné exkurse 6. povinný 0/3 3 Z

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.
Podrobně: Karolínka – Studijní plány  

© Praha UK PedF KITTV, 2022