KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy
informační a komunikační technologie
Dvouoborové navazující magisterské prezenční studium (Studijní obor 7504T276)

Kód Název/Anotace (SIS) Sem Typ předmětuRozsah Kredity Ukončení
OPNI2I101A Sylabus OPNI2I101A - Didaktika informační a komunikační technologie 01 Didaktika informační a komunikační technologie 01 1. povinný 1/1 3 Z, Zk
OPNI2I102A Sylabus OPNI2I102A - Edukační technologie Edukační technologie 1. povinný 2/1 4 Z, Zk
OPNI2I112B Sylabus OPNI2I112B - Datové a informační prostředí školy Datové a informační prostředí školy 1. povinně volitelný 1/2 4 KZ
OPNI2I113B Sylabus OPNI2I113B - Information and communication technologies for teachers Information and communication technologies for teachers 1. povinně volitelný 1/2 4 KZ
OPNI2I103A Sylabus OPNI2I103A - Soudobé vzdělávací technologie I Soudobé vzdělávací technologie I 2. povinný 1/1 3 Z, Zk
OPNI2I104A Sylabus OPNI2I104A - Didaktika informační a komunikační technologie 02 Didaktika informační a komunikační technologie 02 2. povinný 1/1 3 Z, Zk
OPNI2I105A Sylabus OPNI2I105A - Interaktivní technologie ve vzdělávání Interaktivní technologie ve vzdělávání 2. povinný 0/3 3 KZ
OPNI2I106A Sylabus OPNI2I106A - Souvislá pedagogická praxe (informační a komunikační technologie) na ZŠ Souvislá pedagogická praxe (informační a komunikační technologie) na ZŠ 2. povinný 0/3 3 Z
OPNI2I107A Sylabus OPNI2I107A - Didaktika informační a komunikační technologie 03 Didaktika informační a komunikační technologie 03 3. povinný 1/1 3 Z, Zk
OPNI2I108A Sylabus OPNI2I108A - Tvorba výukových aplikací Tvorba výukových aplikací 3. povinný 1/2 3 KZ
OPNI2I109A Sylabus OPNI2I109A - Souvislá pedagogická praxe (informační a komunikační technologie) na SŠ Souvislá pedagogická praxe (informační a komunikační technologie) na SŠ 3. povinný 0/3 3 Z
OPNI2I114B Sylabus OPNI2I114B - Soudobé vzdělávací technologie II Soudobé vzdělávací technologie II 3. povinně volitelný 1/1 3 Zk
OPNI2I115B Sylabus OPNI2I115B - Digital Technology in Education Digital Technology in Education 3. povinně volitelný 1/1 3 Zk
OPNI2I110A Sylabus OPNI2I110A - Technologická prostředí pro podporu výuky Technologická prostředí pro podporu výuky 4. povinný 1/1 3 KZ
OPNI2I111A Sylabus OPNI2I111A - Propedeutické programovací jazyky Propedeutické programovací jazyky 4. povinný 1/1 3 KZ
OPNI2I116B Sylabus OPNI2I116B - Edukační robotika Edukační robotika 4. povinně volitelný 1/2 3 KZ
OPNI2I117B Sylabus OPNI2I117B - Školní experimentální systémy Školní experimentální systémy 4. povinně volitelný 1/2 3 KZ

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.
Podrobně: Karolínka – Studijní plány  

© Praha UK PedF KITTV, 2022