KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Studenti se speciálními potřebami

Kontaktní osobou pro studenty se speciálními potřebami na katedře ITTV je PaedDr. Eva Battistová.

© Praha UK PedF KITTV, 2022