KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Fotogalerie KITTV

R0033604.JPG
Modrá učebna - výuka předmětů univerzitního základu
© Praha UK PedF KITTV, 2018