Praktické činnosti : práce s počítačem
pro 6.-9. ročník základních škol

Úvod
Jak měly obrázky vypadat
Další obrázky k učebnici
Řešení otázek a úkolů
Další doplňkové materiály
Diskuzní fórum
Opravenka
Poděkování
| Obsah | Úvod | Obrázky | Otázky a úkoly | Další materiály | Opravenka |

© Praha UK PedF KITTV odd.IV, 2005