Second Information Technology in Education Study Module 2

SITES M2

Výsledky SITES M1

Home Page SITES M2 on SRI

SITES M2 Hong Kong

Bližší informace o výzkumu

Výsledky SITES M2

SITES M3 (2006)


SITES Module 2 (M2) je mezinárodní kvalitativní výzkum moderních výukových metod využívajících informační a komunikační technologie konaný v období 2000-2002.
Na národní úrovni je výzkum řízen a kontrolován radou složenou z významných odborníků na uvedenou problematiku. Výzkumná rada vybírá v každé zúčastněné zemi několik vhodných výukových projektů využívajících technologie, které jsou zkoumány a o každém z nich je týmem odborníků podle mezinárodně přijaté metodiky vypracována případová studie. Takto zpracované výsledky pak centrálně zpracovává mezinárodní koordinační centrum.
Hlavním předmětem výzkumu je odpovědět na předem definované výzkumné otázky. Cílem by přitom mělo být zjištění, jak technologie ovlivňují metodické postupy, a nalezení těch nejvhodnějších. Tyto informace pak budou předány široké učitelské veřejnosti.


Případové studie:

Kód Název Škola Verze
Pilot LUPACOVKA.CZ ZŠ Lupáčova Praha English/Czech
CZ001 Školní intranet ZŠ Červený Vrch Praha English/Czech
CZ002 Projekt Region Euroškola Česká Lípa English/Czech
CZ003 Školní knihovna jako multimediální centrum Gymnázium Humpolec English/Czech
CZ004 Obchodní korespondence OA Pionýrská Brno English/Czech
CZ005 Video kroužek ZŠ Hluboká English/Czech
CZ006 Projektový den ZŠ V lipkách Hradec Králové English/Czech
CZ007 Kurz rozvoje počítačové gramotnosti ZŠ Korunovační Praha English/Czech

Použité zkratky

for more information contact: Borivoj Brdicka, Czech NCR
mailto:bobr@mbox.cesnet.cz
Department of Information Technology, Charles University Faculty of Education