Kognitivní psychologie a teorie učení

U. NEISSERA