Kurt Lewin


životopisná data

Dílo z pohledu kognitivní psychologie a podkladu kognitivního přístupu k edukaci


Herbert Alexander Simon


životopisná datazpět

Zpracovala:
Petra Vaňková
obor: M-TIV
školní rok: 2005/2006
email: vankova_petra@centrum.cz