"Nejcennější jsou ty vědomosti, které umožní člověku plně rozvinout jeho schopnosti, realizovat se."

Edgar Dale
 

Vítejte na stránkách věnovaných americkému vědci a pedagogovi Edgaru Daleovi. Edgar Dale vyvíjel velké úsilí pro zdokonalení vyučovacího procesu, stal se průkopníkem reformy vzdělávání v USA. Byl profesorem na univerzitě v Ohiu a respektovanou autoritou oblasti předávání vědomostí ve vzdělávání. Jako jeden z prvních prosazoval začleňování moderních výukových prostředků do školního vyučování. Zaobíral se využitím audio-vizuální techniky ve výuce a vypracoval metodiku na analyzování obsahu filmů. Celý život se zabýval srozumitelností a náročností textů obsažených  v knihách, novinách, letácích (tzv. readability).  Vynalezl slavný Cone of Experience - "kužel zkušenosti", který ve vizuální podobě znázorňuje  úroveň konkrétnosti a abstrakce vyučovacích metod a výukových materiálů. Dale věřil, že abstraktním symbolům a myšlenkám člověk lépe porozumí (a uchová si je v paměti), když jsou podloženy nějakou konkrétní zkušeností.

 

Petr Ovsenák, PedF UK 1.2.2007